Proff
Proff
Annonce
Annonce

CLAUS SØRENSEN EJENDOMME A/S

CVR-nr34718792
AdresseTorskekaj 1 2 tv, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning74.87285.93784.83775.41324.667
Vareforbrug41.16153.28953.89342.6614.372
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.23432.59937.57933.53630.285
Personaleomkostninger-3.891-4.006-2.900-2.430-1.362
Afskrivninger-2.284-2.022-1.920-1.965-1.825
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat31.05926.57132.75929.14027.099
Finansielle indtægter1.3563528310852
Finansielle udgifter-6.004-3.961-4.633-5.280-5.858
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4.648-3.926-4.350-5.172-5.805
Ordinært resultat26.41122.64528.40923.96821.294
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat26.41122.64528.40923.96821.294
Skat af årets resultat-6.001-5.246-6.067-5.320-6.828
Årets resultat20.41017.39922.34118.64814.466

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger537.394330.198311.277334.699336.063
Andre anlæg og driftsmidler590709591636371
Øvrige materielle anlægsaktiver39165.44035.46213.04138.282
Materielle anlægsaktiver i alt538.022496.347347.330348.376374.716
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender421533645729869
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt421533645729869
Anlægsaktiver i alt538.443496.879347.975349.105375.585
Varebeholdninger033.11093.25975.0870
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.77803.19847.7170
Tilgodehavender hos nærtstående parter161.2030000
Andre tilgodehavender1.2007726367.6791.928
Værdipapirer00000
Likvide midler0006.743764
Omsætningsaktiver i alt167.31834.78397.483138.5982.892
Status balance705.761531.662445.458487.703378.478
Selskabskapital165.00065.00065.00065.00065.000
Overført resultat151.616131.206113.80791.46572.087
Udbytte00000
Øvrige reserver3.1331.67671100
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel319.749197.882179.518156.465137.087
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt319.749197.882179.518156.465137.087
Udskudt skat00000
Hensættelse12.28911.04210.24114.34211.625
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter331.358131.110145.112154.259164.576
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.7446.7366.2906.3416.172
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt341.101137.846151.402160.600170.747
Kortfristet gæld til nærtstående parter0157.99567.735132.30933.500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.1304.71710.4972.7999.087
Varekreditorer4.1395.2793.4475.6481.113
Anden gæld23.35216.90022.61815.54115.289
Kortfristet gæld i alt32.622184.892104.297156.29659.018
Passiver i alt705.761531.662445.458487.703378.478

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLAUS SØRENSEN EJENDOMME A/S

CVR-nr 34718792

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CLAUS SØRENSEN EJENDOMME A/S

CVR-nr: 34718792

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CLAUS SØRENSEN EJENDOMME A/S

CVR-nr: 34718792

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger