Proff
Proff
Annonce
Annonce

CLAUS ANDERSEN, RUSTFRI STÅL A/S

CVR-nr28291205
AdresseFabriksvej 8, 5260 Odense S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste37.24238.03833.66231.30733.310
Personaleomkostninger-30.192-29.819-28.342-25.788-28.568
Afskrivninger-2.724-2.732-2.598-1.903-1.559
Kapacitetsomkostninger00-25-1030
Primært resultat4.3265.4872.6973.5133.183
Finansielle indtægter30010
Finansielle udgifter-327-283-236-111-128
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-324-283-236-110-128
Ordinært resultat4.0025.2042.4623.4033.055
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0025.2042.4623.4033.055
Skat af årets resultat-887-1.144-542-749-673
Årets resultat3.1154.0601.9202.6542.382

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00100200300
Immaterielle anlægsaktiver i alt00100200300
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9.08110.37012.4039.1204.528
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.08110.37012.4039.1204.528
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt9.08110.37012.5039.3204.828
Varebeholdninger7.9808.9069.0516.3387.546
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.44010.72912.08010.02810.501
Tilgodehavender hos nærtstående parter0007990
Andre tilgodehavender7738161232490
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0171.170312034
Omsætningsaktiver i alt20.76621.21621.41217.48818.698
Status balance29.84831.58633.91526.80823.525
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat10.4069.2918.2308.3107.656
Udbytte2.0003.0002.0002.0002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.90612.79110.73010.81010.156
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.90612.79110.73010.81010.156
Udskudt skat00000
Hensættelse562659579168327
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.4492.4782.4302.4030
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.4492.4782.4302.4030
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.9526.73410.1293.3243.536
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker008371.0192.303
Selskabsskat1.0091.0641319080
Varekreditorer3.5744.17302.8471.926
Anden gæld4.3953.68805.3285.277
Kortfristet gæld i alt13.93015.65920.17613.42713.042
Passiver i alt29.84831.58633.91526.80823.525

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte686965071
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CLAUS ANDERSEN, RUSTFRI STÅL A/S

CVR-nr 28291205

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CLAUS ANDERSEN, RUSTFRI STÅL A/S

CVR-nr: 28291205

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CLAUS ANDERSEN, RUSTFRI STÅL A/S

CVR-nr: 28291205

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger