Proff
Proff
Annonce
Annonce

CIGARKASSEN LL ApS

CVR-nr29191174
AdresseVedbæk Strandvej 494, 2950 Vedbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug000011
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-10-9-9-9-11
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat20146-11427-11
Finansielle indtægter2892812173090
Finansielle udgifter-209-208-164-599-266
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-354-586-3-3806.542
Finansielle poster netto-275-51349-6696.276
Ordinært resultat-254-367-65-6436.265
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-254-367-65-6436.265
Skat af årets resultat16161410061
Årets resultat-238-352-51-5436.326

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.4721.6541.9471.94915.659
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.4721.6541.9471.94915.659
Anlægsaktiver i alt1.4721.6541.9471.94915.659
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.0695.9065.7425.53946
Andre tilgodehavender16162410271
Værdipapirer00000
Likvide midler536373982991
Omsætningsaktiver i alt6.1385.9855.8386.6231.108
Status balance7.6107.6397.7868.57216.767
Selskabskapital165165165165165
Overført resultat-1.162-924-572-52122
Udbytte000011.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-997-759-407-35611.187
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-997-759-407-35611.187
Udskudt skat00000
Hensættelse---0-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.6008.3918.1858.9215.573
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld77777
Kortfristet gæld i alt8.6078.3988.1928.9285.580
Passiver i alt7.6107.6397.7868.57216.767

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CIGARKASSEN LL ApS

CVR-nr 29191174

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CIGARKASSEN LL ApS

CVR-nr: 29191174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CIGARKASSEN LL ApS

CVR-nr: 29191174

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger