Proff
Proff
Annonce
Annonce

CHIBO HOLDING ApS

CVR-nr28863977
AdresseSorøvej 82, 4200 Slagelse

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0000
Vareforbrug20152321111
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-20-15-23-21-111
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-20-15-23-21-111
Finansielle indtægter1278899378241
Finansielle udgifter-325-244-268-505-535
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto677-14.241-14.947-4.1332.203
Finansielle poster netto478-14.397-15.116-4.2601.909
Ordinært resultat458-14.412-15.139-4.2811.798
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat458-14.412-15.139-4.2811.798
Skat af årets resultat4838422762
Årets resultat506-14.375-15.097-4.2541.860

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele62.06961.33771.88186.71996.242
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt62.06961.33771.88186.71996.242
Anlægsaktiver i alt62.06961.33771.88186.71996.242
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.3863.0172.1569.06811.307
Andre tilgodehavender1358749254237
Værdipapirer00000
Likvide midler71012
Omsætningsaktiver i alt5.5183.1042.2059.32311.546
Status balance67.58664.44274.08696.042107.788
Selskabskapital157157157157157
Overført resultat20.70320.87321.00721.15611.128
Udbytte00000
Øvrige reserver37.06036.32846.87261.71078.633
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel57.91957.35968.03683.02489.918
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt57.91957.35968.03683.02489.918
Udskudt skat00000
Hensættelse-0000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.6537.0716.03813.00616.657
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0000888
Varekreditorer1413131313
Anden gæld0000312
Kortfristet gæld i alt9.6677.0836.05113.01917.870
Passiver i alt67.58664.44274.08696.042107.788

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CHIBO HOLDING ApS

CVR-nr 28863977

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

CHIBO HOLDING ApS

CVR-nr: 28863977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CHIBO HOLDING ApS

CVR-nr: 28863977

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger