Proff
Proff
Annonce
Annonce

CHEVAL BLANC KANTINER A/S

CVR-nr26107911
AdresseTuborg Parkvej 8 1, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning294.436233.720195.821292.862187.908
Vareforbrug123.68196.47875.108120.05273.437
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste170.842137.242120.713172.811114.471
Personaleomkostninger-165.481-139.068-116.103-161.165-108.716
Afskrivninger-1.423-1.422-1.169-581-284
Kapacitetsomkostninger-2180000
Primært resultat3.720-3.2483.44111.0655.471
Finansielle indtægter20055
Finansielle udgifter-48-181-140-200-136
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-46-181-140-195-131
Ordinært resultat3.675-3.4293.30010.8705.340
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.675-3.4293.30010.8705.340
Skat af årets resultat-854743-750-2.418-1.188
Årets resultat2.821-2.6862.5508.4524.152

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver031262400
Immaterielle anlægsaktiver i alt031262400
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler3.8843.5393.9892.343897
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.8843.5393.9892.343897
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender23022021621235
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt23022021621235
Anlægsaktiver i alt4.1144.0714.8292.556932
Varebeholdninger1.3651.5401.1711.130459
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser53.71040.02126.54142.21634.120
Tilgodehavender hos nærtstående parter04.0004.00000
Andre tilgodehavender12.0538.5127.2389.3237.964
Værdipapirer00000
Likvide midler29211710.82511.23020.366
Omsætningsaktiver i alt68.27854.19050.68663.89963.665
Status balance72.39258.26155.51566.45564.597
Selskabskapital502502502502501
Overført resultat14.24811.18413.62623.56313.990
Udbytte00000
Øvrige reserver024448700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.75011.92914.61524.06514.491
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.75011.92914.61524.06514.491
Udskudt skat00000
Hensættelse14202781.8111.753
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld008.9603.8230
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt008.9603.8230
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000443
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker460041
Selskabsskat3298655560912
Varekreditorer31.62822.3436.52011.39221.196
Anden gæld25.53923.11724.58625.36525.761
Kortfristet gæld i alt57.50046.33231.66236.75748.353
Passiver i alt72.39258.26155.51566.45564.597

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte344315286346223

Hent gratis årsrapporter

CHEVAL BLANC KANTINER A/S

CVR-nr 26107911

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CHEVAL BLANC KANTINER A/S

CVR-nr: 26107911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

CHEVAL BLANC KANTINER A/S

CVR-nr: 26107911

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger