Proff
Proff
Annonce

CHARACTER LOCALIZATION ApS

CVR-nr32761178
AdresseNannasgade 28, 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.0669.6187.0265.3003.914
Personaleomkostninger-6.232-5.999-4.937-4.712-3.231
Afskrivninger000-340
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.8343.6192.089554683
Finansielle indtægter8337300
Finansielle udgifter-65-112-101-56-16
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto18-75-97-56-16
Ordinært resultat1.8523.5441.992498666
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.8523.5441.992498666
Skat af årets resultat-409-782-436-132-76
Årets resultat1.4432.7611.556366590

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000306340
Immaterielle anlægsaktiver i alt000306340
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.3130000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver161154636340
Finansielle anlægsaktiver i alt1.474154636340
Anlægsaktiver i alt1.47415463369380
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1173.5521.8162.2022.247
Tilgodehavender hos nærtstående parter00942512
Andre tilgodehavender5222.41120074
Værdipapirer00000
Likvide midler3.9913.9411.2221.470715
Omsætningsaktiver i alt8.2137.5655.5483.8983.047
Status balance9.6877.7195.6114.2673.427
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat7.2505.8072.7061.3761.010
Udbytte00000
Øvrige reserver000340340
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel7.3755.9322.8311.8411.475
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt7.3755.9322.8311.8411.475
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1891224113233
Varekreditorer1.2737691.1775971.108
Anden gæld8508951.5611.636811
Kortfristet gæld i alt2.3111.7862.7802.4261.952
Passiver i alt9.6877.7195.6114.2673.427

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1313139-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CHARACTER LOCALIZATION ApS

CVR-nr 32761178

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CHARACTER LOCALIZATION ApS

CVR-nr: 32761178

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CHARACTER LOCALIZATION ApS

CVR-nr: 32761178

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger