Proff
Proff
Annonce

Center For Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi (Fond)

CVR-nr10455537
AdresseTuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning109.34989.03954.59750.20478.961
Vareforbrug58.36851.39135.80732.85936.146
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste61.54049.40248.63937.10048.416
Personaleomkostninger-47.877-42.965-40.378-40.921-42.789
Afskrivninger-1.834-1.836-1.845-2.211-2.475
Kapacitetsomkostninger-2.132-2.074-42100
Primært resultat9.6972.5275.996-6.0333.152
Finansielle indtægter5827243955
Finansielle udgifter-49-135-173-55-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto438228528-1.2791.856
Finansielle poster netto971100379-1.2951.894
Ordinært resultat10.6682.6266.376-7.3285.046
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.6682.6266.376-7.3285.046
Skat af årets resultat00000
Årets resultat10.6682.6266.376-7.3285.046

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger21.90623.43924.97226.50628.231
Andre anlæg og driftsmidler1.802172475786970
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.70823.61125.44727.29229.200
Kapitalandele209.582209.144207.026220.498241.848
Langfristede tilgodehavender000013
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt209.582209.144207.026220.498241.862
Anlægsaktiver i alt233.290232.755232.473247.789271.062
Varebeholdninger9738759621.108949
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.4291.5362.1269602.865
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.01501.6113.8200
Andre tilgodehavender10.71456819456608
Værdipapirer00000
Likvide midler12.63922.87514.47210.5413.950
Omsætningsaktiver i alt31.04125.91438.32444.61647.115
Status balance264.332258.669270.797292.405318.177
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat25.66114.99312.3675.99113.622
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel25.96115.29312.6676.29113.922
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt25.96115.29312.6676.29113.922
Udskudt skat00000
Hensættelse205.170214.172223.103232.033240.969
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.2342.7211.003
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.2813.3023.2342.7211.003
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.924006.942
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01700
Selskabsskat00000
Varekreditorer7.1643.8742.1121.3782.491
Anden gæld16.03615.37129.67649.98244.590
Kortfristet gæld i alt29.91925.90231.79451.36062.284
Passiver i alt264.332258.669270.797292.405318.177

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte8783768086
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Center For Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi (Fond)

CVR-nr 10455537

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Center For Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi (Fond)

CVR-nr: 10455537

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Center For Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi (Fond)

CVR-nr: 10455537

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger