Proff
Proff

CE Entreprise ApS

CVR-nr34587388
AdresseStrandvejen 22, 7120 Vejle Øst

Med CE Entreprise ApS får du en professionel samarbejdspartner, der udfører alt i gulve: Både total-, under – eller delentrepriser i hele Danmark.

Vores specialer er f.eks.:
• Slidlagsgulve
• Cementbaseret og/eller spartelgulve
• Certificeret skumbeton
• Flydespartel
• Spartelgulve
• Undergulve 
• Sprøjtepuds
• Flisearbejde
• Vådrumsmembraner

Vi har været involveret i og er involveret i utallige og mangeartede byggeprojekter - herunder nybyg, ombygning og renovering - i hele landet for bl.a. sygehuse, butikker, boligkomplekser, idrætsanlæg- og haller samt industrien.

Vi ved, at den grønne omstilling fylder mere og mere i byggebranchen, hvorfor vi har et tæt samarbejde med LIP Bygningsartikler A/S og bruger deres bæredygtige produkter.

Vores mange års erfaring viser at vores ordholdenhed, solide og professionelle løsninger skaber de rigtige afleveringer - og vores kunder elsker det!

Ring gerne for en dialog om Deres projekt – vi har helt sikkert en god løsning.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.3777.9305.1164.6424.144
Personaleomkostninger-7.286-6.773-4.017-3.609-3.323
Afskrivninger-119-165-298-255-203
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat973992801777619
Finansielle indtægter10000
Finansielle udgifter-84-191-52-33-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-83-191-52-33-33
Ordinært resultat890801749744586
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat890801749744586
Skat af årets resultat-182-183-180-159-108
Årets resultat708617568585478

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler556626791862850
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt556626791862850
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver180180395374345
Finansielle anlægsaktiver i alt180180395374345
Anlægsaktiver i alt7368051.1861.2351.194
Varebeholdninger8631.08570050074
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.9735.5105.1154.1212.955
Tilgodehavender hos nærtstående parter15861600
Andre tilgodehavender5431.051681232
Værdipapirer00000
Likvide midler1.5700657189192
Omsætningsaktiver i alt7.1387.6777.1704.8333.223
Status balance7.8738.4838.3566.0684.417
Selskabskapital8080808080
Overført resultat5.0864.3783.7613.1922.607
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.1664.4583.8413.2722.687
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.1664.4583.8413.2722.687
Udskudt skat00000
Hensættelse1524222434
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00234431596
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter1980000
Anden langfristet gæld012412810362
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt198124362534657
Kortfristet gæld til nærtstående parter418230117
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.291000
Selskabsskat1241281036291
Varekreditorer6487301.3825137
Anden gæld002.6161.653933
Kortfristet gæld i alt2.4933.8774.1312.2391.038
Passiver i alt7.8738.4838.3566.0684.417

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte1817998
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CE Entreprise ApS

CVR-nr 34587388

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

CE Entreprise ApS

CVR-nr: 34587388

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7050310


Certificeringer

Medlem af dansk byggeri
Medlem af dansk byggeri

Åbningstider

Mandag
7:00 - 17:00
Tirsdag
7:00 - 17:00
Onsdag
7:00 - 17:00
Torsdag
7:00 - 17:00
Fredag
7:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

CE Entreprise ApS

CVR-nr: 34587388

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger