Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cco ApS

CVR-nr40078843CVRP-nr1024198304
AdresseGrønningen 34, 6700 Esbjerg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

10.12.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste759628868735
Personaleomkostninger-583-510-565-630
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger-48-27-260
Primært resultat12891277105
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-3-4-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-3-4-30
Ordinært resultat12587273105
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat12587273105
Skat af årets resultat-28-19-60-23
Årets resultat986821382

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12416712620
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender0000
Værdipapirer0000
Likvide midler550329370249
Omsætningsaktiver i alt674496496269
Status balance674496496269
Selskabskapital50505050
Overført resultat45735929582
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel507409345132
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt507409345132
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat28196023
Varekreditorer16000
Anden gæld123151532
Kortfristet gæld i alt16787151138
Passiver i alt674496496269

ANDET

2023-052022-052021-052020-05
Antal ansatte----

Hent gratis årsrapporter

Cco ApS

CVR-nr 40078843

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 10.12.2018 (PDF)

Periode: 10.12.2018 - 31.05.2020

Kreditrapport

Cco ApS

CVR-nr: 40078843

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Cco ApS

CVR-nr: 40078843

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger