Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cbre Teknisk Servicepartner A/S

CVR-nr31165563CVRP-nr1014058393
AdresseBlytækkervej 3, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-092019-092018-09
Startdato

01.01.2022

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.017.520

1.008.471

738.144

714.653

640.513

Vareforbrug

869.873

849.906

631.819

600.600

531.374

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

147.648

158.565

106.325

114.052

109.139

Personaleomkostninger

0

0

0

-388.213

-368.360

Afskrivninger

-9.165

-10.140

-8.132

-7.115

-6.711

Kapacitetsomkostninger

-119.314

-132.161

-81.036

-82.495

-84.444

Primært resultat

41.380

26.404

25.289

31.557

24.695

Finansielle indtægter

244

232

226

112

83

Finansielle udgifter

-432

-660

-78

-81

-68

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-188

-428

149

32

15

Ordinært resultat

41.192

25.976

25.438

31.588

24.710

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

41.192

25.976

25.438

31.588

24.710

Skat af årets resultat

-9.007

-5.682

-5.633

-7.076

-5.549

Årets resultat

32.185

20.294

19.805

24.512

19.160

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

3.511

4.745

6.288

7.523

3.503

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

5.939

8.098

8.861

10.469

11.220

Immaterielle anlægsaktiver i alt

9.450

12.843

15.149

17.992

14.723

Grunde og bygninger

4.790

3.827

4.129

4.187

3.763

Andre anlæg og driftsmidler

5.778

5.446

5.389

5.408

3.406

Øvrige materielle anlægsaktiver

535

34

225

279

589

Materielle anlægsaktiver i alt

11.102

9.308

9.743

9.875

7.758

Kapitalandele

37

37

37

37

37

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.216

1.074

1.319

1.476

1.409

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.253

1.111

1.356

1.513

1.446

Anlægsaktiver i alt

21.804

23.262

26.249

29.380

23.927

Varebeholdninger

7.099

5.452

4.594

4.781

4.107

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

290.416

241.454

206.035

194.470

204.251

Tilgodehavender hos nærtstående parter

7.033

0

0

3.491

0

Andre tilgodehavender

1.057

669

2.175

866

1.204

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

28.268

22.175

30.590

5.430

758

Omsætningsaktiver i alt

341.254

276.850

245.967

213.612

213.382

Status balance

363.058

300.112

272.216

242.992

237.309

Selskabskapital

3.480

3.480

3.480

3.480

3.480

Overført resultat

83.647

51.744

32.795

35.607

36.955

Udbytte

0

0

12.000

15.000

10.000

Øvrige reserver

4.184

3.902

2.556

1.940

1.079

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

91.311

59.126

50.832

56.026

51.514

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

91.311

59.126

50.832

56.026

51.514

Udskudt skat

0

0

0

-14.886

-15.032

Hensættelse

17.388

16.656

18.446

19.478

19.331

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

5.599

6.366

5.035

Anden langfristet gæld

0

0

33.978

2.425

837

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

39.577

7.434

5.035

Kortfristet gæld til nærtstående parter

63.595

69.009

0

147

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

10.082

4.107

106

0

0

Varekreditorer

110.786

82.536

76.820

71.510

91.211

Anden gæld

69.897

68.678

86.436

109.061

81.681

Kortfristet gæld i alt

254.360

224.330

163.362

160.054

161.429

Passiver i alt

363.058

300.112

272.216

242.992

237.309

ANDET

2022-122021-122020-092019-092018-09
Antal ansatte

936

844

805

793

726

Hent gratis årsrapporter

Cbre Teknisk Servicepartner A/S

CVR-nr 31165563

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 31.12.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Cbre Teknisk Servicepartner A/S

CVR-nr: 31165563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Cbre Teknisk Servicepartner A/S

CVR-nr: 31165563

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger