Proff
Proff
Annonce
Annonce

CB NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr30200470
AdresseIngemannsvej 16 1, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-9-14-13-19-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-9-14-13-19-6
Finansielle indtægter07000
Finansielle udgifter-120-10-69-45-78
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.0003.0008141.3091.000
Finansielle poster netto2.8802.9977451.264922
Ordinært resultat2.8712.9837331.245916
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.8712.9837331.245916
Skat af årets resultat255181415
Årets resultat2.8962.9897511.259931

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.2501.2501.2501.2501.250
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2501.2501.2501.2501.250
Anlægsaktiver i alt1.2501.2501.2501.2501.250
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2821.098000
Andre tilgodehavender0975332247253
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt1.2822.074332247253
Status balance2.5323.3241.5821.4971.503
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat307161501690
Udbytte01.9000111500
Øvrige reserver0000290
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4322.186175405915
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4322.186175405915
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.9481.1321.4011.086581
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1450000
Varekreditorer00000
Anden gæld86666
Kortfristet gæld i alt2.1001.1381.4071.093587
Passiver i alt2.5323.3241.5821.4971.503

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CB NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr 30200470

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CB NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30200470

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CB NIELSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30200470

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger