Proff
Proff
Annonce
Annonce

CARLSBERGFONDET

CVR-nr60223513
AdresseH.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0000-
Vareforbrug69.19758.05835.51434.10542.034
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste621.253600.547609.784546.622-
Personaleomkostninger-45.431-39.377-22.662-19.398-18.207
Afskrivninger-5.334-5.199-4.20612.747-4.783
Kapacitetsomkostninger000070.335
Primært resultat603.821565.406585.495542.473405.151
Finansielle indtægter84.083855.456729.602315.71137.522
Finansielle udgifter-848.073-41.475-153.156-16.943-150.415
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000470.175
Finansielle poster netto-763.990813.981576.446298.768357.282
Ordinært resultat-160.1691.379.3871.161.941841.241294.715
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-160.1691.379.3871.161.941841.241294.715
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-160.1691.379.3871.161.941841.241294.715

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger299.247286.325213.267144.970133.314
Andre anlæg og driftsmidler047205395297
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt299.247286.372213.472145.365133.611
Kapitalandele52.726.19758.520.70349.393.51747.388.14733.380.064
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt52.726.19758.520.70349.393.51747.388.14733.380.064
Anlægsaktiver i alt53.025.44458.807.07549.606.98947.533.51233.513.675
Varebeholdninger887840000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender16.46330.4913.3597.1214.727
Værdipapirer00000
Likvide midler107.521125.73154.49221.756263.132
Omsætningsaktiver i alt124.871157.06257.85128.877267.859
Status balance53.150.31558.964.13749.664.84047.562.38933.781.534
Selskabskapital3.708.6303.708.6303.708.6303.418.1453.207.835
Overført resultat8.047.9177.999.4116.704.1516.206.9855.179.342
Udbytte00000
Øvrige reserver40.220.17746.231.47038.452.53237.319.71024.937.545
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel51.976.72457.939.51148.865.31346.944.84033.324.722
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt51.976.72457.939.51148.865.31346.944.84033.324.722
Udskudt skat00000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld670.527511.196457.954381.666230.865
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt670.527511.196457.954381.666230.865
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.4748.2104.0343.4371.327
Anden gæld497.590505.220337.539232.446224.620
Kortfristet gæld i alt503.064513.430341.573235.883225.947
Passiver i alt53.150.31558.964.13749.664.84047.562.38933.781.534

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6655272927
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CARLSBERGFONDET

CVR-nr 60223513

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CARLSBERGFONDET

CVR-nr: 60223513

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CARLSBERGFONDET

CVR-nr: 60223513

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger