Proff
Proff
Annonce
Annonce

CARLSBERG DANMARK A/S

CVR-nr25508386
AdresseJ.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.502.7573.920.7393.489.6844.741.1774.597.140
Vareforbrug2.802.6912.334.6272.114.5752.971.2612.920.470
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.700.0661.586.1121.375.1091.769.9161.676.670
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1.268.571-1.167.399-1.062.826-1.507.411-1.332.873
Primært resultat431.495418.713323.182273.403343.797
Finansielle indtægter4.7182035296.8489.282
Finansielle udgifter-12.517-12.440-2.865-2.388-1.873
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-7.799-12.237-2.3364.4607.409
Ordinært resultat423.696406.476309.947266.965351.206
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat423.696406.476309.947266.965351.206
Skat af årets resultat-93.201-137.913-56.927-62.412-81.733
Årets resultat330.495268.563253.020204.553269.473

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00010.89921.797
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000027
Immaterielle anlægsaktiver i alt00010.89921.824
Grunde og bygninger3718511.3531.8692.385
Andre anlæg og driftsmidler135.730138.312165.162165.501147.487
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt136.101139.163166.515167.370149.872
Kapitalandele7.9677.9677.9677.9677.967
Langfristede tilgodehavender4.6954.2631.3362.4161.784
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt12.66212.2309.30310.3839.751
Anlægsaktiver i alt148.763151.393175.818188.652181.447
Varebeholdninger20.31323.91428.85128.09226.947
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser188.240201.536179.387234.66356.557
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.898.6871.607.4621.423.3521.389.9801.485.094
Andre tilgodehavender64.61047.50634.18457.56092.317
Værdipapirer00000
Likvide midler00175183191
Omsætningsaktiver i alt2.177.8831.888.2581.671.3861.732.1771.673.459
Status balance2.326.6462.039.6511.847.2041.920.8291.854.906
Selskabskapital100.000100.000100.000100.000100.000
Overført resultat288.659288.659288.659288.659244.106
Udbytte330.495268.563253.020160.000400.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel719.154657.222641.679548.659744.106
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt719.154657.222641.679548.659744.106
Udskudt skat00000
Hensættelse71.14474.20793.376104.353102.939
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter592.890450.896443.890521.694513.018
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat96.91693.48669.64562.93480.831
Varekreditorer644.087539.324404.267448.832195.339
Anden gæld202.455224.516194.347234.357218.673
Kortfristet gæld i alt1.536.3481.308.2221.112.1491.267.8171.007.861
Passiver i alt2.326.6462.039.6511.847.2041.920.8291.854.906

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte458443454476485
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CARLSBERG DANMARK A/S

CVR-nr 25508386

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CARLSBERG DANMARK A/S

CVR-nr: 25508386

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CARLSBERG DANMARK A/S

CVR-nr: 25508386

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger