Proff
Proff
Annonce
Annonce

CARLSBERG BREWERIES A/S

CVR-nr25508343
AdresseJ.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.736.0002.387.0002.134.0002.390.00088.970.000
Vareforbrug915.000697.000696.000914.00031.195.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.821.0001.517.0001.318.0001.476.00031.220.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-2.741.000-1.634.000-1.359.000-1.820.000-22.055.000
Primært resultat-9.294.00029.000148.000-255.0009.368.000
Finansielle indtægter3.710.0006.375.0007.930.0008.056.000366.000
Finansielle udgifter-1.174.000-978.000-618.000-1.017.000-1.084.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-30.0000
Finansielle poster netto2.536.0005.397.0007.312.0007.009.000-718.000
Ordinært resultat-6.758.0005.253.0007.340.0006.754.0008.562.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.758.0005.253.0007.340.0006.754.0008.562.000
Skat af årets resultat-137.00062.000-194.000-167.000-2.395.000
Årets resultat-6.895.0005.315.0007.146.0006.587.0006.167.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000845.0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.493.0001.544.0001.598.000845.00055.656.000
Grunde og bygninger00043.0000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt268.000282.000301.00043.00025.258.000
Kapitalandele00082.082.00072.585.000
Langfristede tilgodehavender531.00000313.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00001.560.000
Finansielle anlægsaktiver i alt531.0000082.395.00074.145.000
Anlægsaktiver i alt74.216.00083.788.00083.879.00083.283.00087.570.000
Varebeholdninger0006.0004.435.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.185.000872.000803.000875.0005.092.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender20.520.00020.612.00019.088.00017.382.0003.652.000
Værdipapirer00000
Likvide midler1.368.0003.291.0003.903.0001.051.0001.858.000
Omsætningsaktiver i alt23.102.00024.805.00023.820.00019.343.00019.608.000
Status balance97.318.000108.593.000107.699.000102.626.000107.178.000
Selskabskapital498.000499.000500.000501.000502.000
Overført resultat37.898.00052.699.00054.808.00053.154.00071.183.000
Udbytte00000
Øvrige reserver-281.000-286.000-271.000-283.000-37.118.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel38.115.00052.912.00055.037.00053.372.00034.848.000
Minoritetsinteressernes andel00002.587.000
Egenkapital i alt38.115.00052.912.00055.037.00053.372.00037.435.000
Udskudt skat342.000258.000364.000243.0004.997.000
Hensættelse000432.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker25.706.00021.886.00027.517.00019.642.00016.750.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00010.0009.060.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt26.048.00022.144.00027.881.00019.895.00030.807.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker30.479.0000026.993.0000
Selskabsskat0000860.000
Varekreditorer1.093.000879.000889.0001.248.00016.239.000
Anden gæld1.035.00000686.0000
Kortfristet gæld i alt32.660.00033.043.00024.359.00028.927.00034.102.000
Passiver i alt97.318.000108.593.000107.699.000102.626.000107.178.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4133923880-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CARLSBERG BREWERIES A/S

CVR-nr 25508343

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CARLSBERG BREWERIES A/S

CVR-nr: 25508343

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CARLSBERG BREWERIES A/S

CVR-nr: 25508343

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger