Proff
Proff
Annonce
Annonce

Carlsberg A/S

CVR-nr61056416
AdresseJ.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning0-000
Vareforbrug080.000000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste0-000
Personaleomkostninger00-42.000-73.000-64.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-41.000-86.000-4.000-29.000-56.000
Primært resultat139.000-85.000-46.000-102.000-120.000
Finansielle indtægter3.592.0003.264.0003.211.0002.748.0002.448.000
Finansielle udgifter-17.000-6.000-14.000-11.000-12.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-2.000-3.0000
Finansielle poster netto3.575.0003.258.0003.195.0002.734.0002.436.000
Ordinært resultat3.714.0003.253.0003.149.0002.632.0002.316.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.714.0003.253.0003.149.0002.632.0002.316.000
Skat af årets resultat109.000-30.00011.00023.00029.000
Årets resultat3.823.0003.223.0003.160.0002.655.0002.345.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver003.0005.0006.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt02.0003.0005.0006.000
Grunde og bygninger166.0000000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver000218.000205.000
Materielle anlægsaktiver i alt166.000163.000218.000218.000205.000
Kapitalandele30.080.00034.426.00038.734.00040.353.00045.238.000
Langfristede tilgodehavender327.0000323.000322.000514.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver11.000093.000111.000117.000
Finansielle anlægsaktiver i alt30.418.00034.426.00039.150.00040.786.00045.869.000
Anlægsaktiver i alt30.584.00034.915.00039.371.00041.009.00046.080.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter055.00000192.000
Andre tilgodehavender863.000655.000655.0001.297.000654.000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt863.000710.000655.0001.297.000846.000
Status balance31.447.00035.754.00040.026.00042.306.00046.926.000
Selskabskapital2.837.0002.905.0002.963.0003.051.0003.051.000
Overført resultat28.351.00032.189.00035.589.00037.974.00041.937.000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.188.00035.094.00038.552.00041.025.00044.988.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.188.00035.094.00038.552.00041.025.00044.988.000
Udskudt skat021.000000
Hensættelse46.000-52.00082.00084.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld32.00026.00030.00033.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt32.00047.00043.00081.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter1.0000000
Kortfristet gæld til banker001.263.0001.033.0001.647.000
Selskabsskat00000
Varekreditorer49.00034.00039.00052.000113.000
Anden gæld131.000090.00081.00094.000
Kortfristet gæld i alt181.000561.0001.431.0001.200.0001.854.000
Passiver i alt31.447.00035.754.00040.026.00042.306.00046.926.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte89-959780

Hent gratis årsrapporter

Carlsberg A/S

CVR-nr 61056416

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Carlsberg A/S

CVR-nr: 61056416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Carlsberg A/S

CVR-nr: 61056416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger