Proff
Proff
Annonce
Annonce

CARL HASSING A/S

CVR-nr37668613
AdresseHvidkærvej 43, 5250 Odense SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.96519.40918.00818.19217.677
Personaleomkostninger-15.675-14.864-14.682-14.789-14.140
Afskrivninger-616-571-606-1.094-1.335
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.6733.9742.7192.3092.203
Finansielle indtægter1.64284716958
Finansielle udgifter-516-491-561-764-899
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.126-407-489-696-842
Ordinært resultat5.7993.5672.2301.6131.361
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.7993.5672.2301.6131.361
Skat af årets resultat-1.283-793-493-2350
Årets resultat4.5152.7741.7371.3781.361

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger16.86317.07517.28814.3468.477
Andre anlæg og driftsmidler9569801.0611.4951.470
Øvrige materielle anlægsaktiver0000100
Materielle anlægsaktiver i alt17.81918.05518.34815.84110.047
Kapitalandele120120120120120
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5050505092
Finansielle anlægsaktiver i alt170170170170212
Anlægsaktiver i alt17.98918.22518.51816.01110.259
Varebeholdninger16.65616.78013.69513.49813.716
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser10.18210.5398.6248.9389.573
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender8671.1401.1671.5541.753
Værdipapirer00000
Likvide midler1421501441.041115
Omsætningsaktiver i alt28.14628.92423.95425.38225.524
Status balance46.13547.14942.47241.39335.784
Selskabskapital656656656656656
Overført resultat12.4749.3907.0475.6424.034
Udbytte1.500500400150150
Øvrige reserver4.8684.9375.0052.6142.941
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.49815.48213.1089.0617.780
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.49815.48213.1089.0617.780
Udskudt skat00000
Hensættelse1.7501.580787--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.8758.6529.1269.5982.956
Langfristet gæld til banker02501.2502.2503.250
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1641.3471.5506771.544
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.03810.24811.92612.5247.154
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6.2306.6313.3947.4097.684
Selskabsskat140000
Varekreditorer8.2099.8269.3418.8689.579
Anden gæld2.3963.3823.9153.5313.586
Kortfristet gæld i alt16.84919.83816.65019.80720.849
Passiver i alt46.13547.14942.47241.39335.784

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3131313232
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

CARL HASSING A/S

CVR-nr 37668613

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

CARL HASSING A/S

CVR-nr: 37668613

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

CARL HASSING A/S

CVR-nr: 37668613

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger