Proff
Proff
Annonce
Annonce

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

CVR-nr26236231
AdresseHylkedamvej 77-79, 5591 Gelsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning864.890834.852569.282489.931414.770
Vareforbrug561.623481.959338.377313.171279.020
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste303.267352.893230.905176.760135.750
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-29.493-23.311-20.24300
Kapacitetsomkostninger-214.362-174.262-152.582-135.994-125.901
Primært resultat102.167189.28985.58341.06411.404
Finansielle indtægter3.2313.6083.2683.7000
Finansielle udgifter-9.030-4.466-7.409-5.788-6.269
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00003.014
Finansielle poster netto-5.799-858-4.141-2.088-3.255
Ordinært resultat96.368188.43181.44238.97611.063
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat96.368188.43181.44238.97611.063
Skat af årets resultat-21.582-41.640-17.944-8.268-2.625
Årets resultat74.786146.79163.49830.7088.438

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill2.9993.5368481.0851.321
Øvrige immaterielle anlægsaktiver25.44525.97224.04522.83722.647
Immaterielle anlægsaktiver i alt28.44429.50824.89323.92223.968
Grunde og bygninger186.980141.32689.73068.18864.406
Andre anlæg og driftsmidler75.25770.47361.97158.62264.716
Øvrige materielle anlægsaktiver6224377681.172
Materielle anlægsaktiver i alt262.243212.023152.078126.878130.294
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0002.5792.709
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.5192.3912.53600
Finansielle anlægsaktiver i alt2.5192.3912.5362.5792.709
Anlægsaktiver i alt293.206243.922179.507153.379156.971
Varebeholdninger259.785182.281131.131113.04878.005
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser57.13854.47444.46846.47750.566
Tilgodehavender hos nærtstående parter75.745144.703105.693105.78977.339
Andre tilgodehavender6.2518.74911.1472.7105.422
Værdipapirer00000
Likvide midler43915423711
Omsætningsaktiver i alt404.172393.310297.668272.131215.257
Status balance697.378637.232477.175425.510372.228
Selskabskapital502502502502502
Overført resultat224.905147.718103.50988.86659.010
Udbytte0100.00050.000010.000
Øvrige reserver12.25513.36014.35710.4948.564
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel237.662261.580168.36899.86278.076
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt237.662261.580168.36899.86278.076
Udskudt skat00000
Hensættelse16.53513.79412.33011.3149.201
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter46.42415.02916.36717.68718.990
Langfristet gæld til banker04.50028.50043.50058.641
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld52.11349.63942.97037.80038.296
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt98.53769.16887.83798.987115.927
Kortfristet gæld til nærtstående parter45.13217.1218.0011.68642
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker156.33573.13828.503109.75769.065
Selskabsskat18.90839.16618.3546.711241
Varekreditorer79.474101.74199.35755.26455.336
Anden gæld44.79561.52454.42541.92944.340
Kortfristet gæld i alt344.644292.690208.640215.347169.024
Passiver i alt697.378637.232477.175425.510372.228

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte511380290279268
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

CVR-nr 26236231

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

CVR-nr: 26236231

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

CVR-nr: 26236231

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger