Proff
Proff
Annonce

Ølstykke/Stenløse Glarmester ApS

CVR-nr30698592CVRP-nr1013412207
AdresseRørsangervej 10, 3650 Ølstykke

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste593421314412315
Personaleomkostninger-361-279-485-58-227
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger000-1221
Primært resultat231143-171342110
Finansielle indtægter130000
Finansielle udgifter-3-11-22-18-29
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto10-11-21-18-29
Ordinært resultat241132-19232481
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat241132-19232481
Skat af årets resultat-4900-74-23
Årets resultat193132-19225057

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender02222
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt02222
Anlægsaktiver i alt02222
Varebeholdninger5534154154
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5501.118417370277
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender08400
Værdipapirer00000
Likvide midler248575758103
Omsætningsaktiver i alt8281.192528596542
Status balance8281.195530599544
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat23240-92100-95
Udbytte000550
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3571653328130
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3571653328130
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1230000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat33007423
Varekreditorer9364017826125
Anden gæld222390319218366
Kortfristet gæld i alt4711.030497318514
Passiver i alt8281.195530599544

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ølstykke/Stenløse Glarmester ApS

CVR-nr 30698592

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ølstykke/Stenløse Glarmester ApS

CVR-nr: 30698592

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ølstykke/Stenløse Glarmester ApS

CVR-nr: 30698592

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger