Proff
Proff
Annonce
Annonce

ØkologiRådgivning Danmark ApS

CVR-nr37300268
AdresseMajsmarken 1, 7190 Billund

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.02811.92211.37510.44611.107
Personaleomkostninger-11.444-11.095-10.189-10.124-10.832
Afskrivninger0-6-31-31-31
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5848211.155291244
Finansielle indtægter2831211335
Finansielle udgifter-1-7-9-11-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto272412230
Ordinært resultat6118451.167294274
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6118451.167294274
Skat af årets resultat-138-189-259-66-64
Årets resultat473656908228210

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler0063767
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt0063767
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt0063767
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9782.2491.8751.7301.481
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.0281.1381.4441.246
Andre tilgodehavender2.08078309824682
Værdipapirer00000
Likvide midler002618100
Omsætningsaktiver i alt4.0963.3913.3484.0163.509
Status balance4.0963.3913.3544.0523.576
Selskabskapital5050505050
Overført resultat950950950367139
Udbytte47365632501.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4731.6561.3254171.189
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4731.6561.3254171.189
Udskudt skat00000
Hensættelse367324286357152
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000748278
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000748278
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker14626
Selskabsskat6923169460
Varekreditorer390124150238648
Anden gæld1.7951.2601.4172.2451.303
Kortfristet gæld i alt2.2561.4111.7422.5311.957
Passiver i alt4.0963.3913.3544.0523.576

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1919181819
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ØkologiRådgivning Danmark ApS

CVR-nr 37300268

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ØkologiRådgivning Danmark ApS

CVR-nr: 37300268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ØkologiRådgivning Danmark ApS

CVR-nr: 37300268

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger