Proff
Proff
Annonce
Annonce

ÆRØ VAND A/S

CVR-nr32095186
AdresseIndustrivej 6, 5960 Marstal

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning21.21622.10522.59821.527-7.410
Vareforbrug4.5276.5375.3585.8295.826
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.68915.56817.24015.698-13.236
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-11.197-9.806-9.994-10.327-10.083
Primært resultat5.4925.7627.2465.380-23.309
Finansielle indtægter114132107127123
Finansielle udgifter-1.996-2.307-2.497-2.710-3.024
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.882-2.175-2.390-2.583-2.901
Ordinært resultat3.6133.5904.8592.797-26.210
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.6133.5904.8592.797-26.210
Skat af årets resultat000030.822
Årets resultat3.6133.5904.8592.7974.612

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2370000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2370000
Grunde og bygninger17.56118.38519.31320.47421.431
Andre anlæg og driftsmidler261.740262.520262.637262.811261.524
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt279.301280.905281.950283.285282.955
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt279.538280.905281.950283.285282.955
Varebeholdninger1.2431.2481.2281.1451.112
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser04601.849349956
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.8690000
Andre tilgodehavender7761.083612669918
Værdipapirer00000
Likvide midler1.7851.0551.894497718
Omsætningsaktiver i alt7.7823.9645.9013.0033.967
Status balance287.320284.869287.851286.288286.922
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat241.201236.523231.6812.7974.612
Udbytte00000
Øvrige reserver000222.749216.914
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel251.201246.523241.681235.546231.526
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt251.201246.523241.681235.546231.526
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter014.63335.50939.77543.770
Langfristet gæld til banker28.6610000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00231990
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt28.66114.63335.74039.87443.770
Kortfristet gæld til nærtstående parter00558567999
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter020.8644.18900
Kortfristet gæld til banker5.1530000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1.0231.2752.4941.8581.005
Anden gæld1.2821.5743.1898.4439.622
Kortfristet gæld i alt7.45823.71310.43010.86811.626
Passiver i alt287.320284.869287.851286.288286.922

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--787
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ÆRØ VAND A/S

CVR-nr 32095186

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ÆRØ VAND A/S

CVR-nr: 32095186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ÆRØ VAND A/S

CVR-nr: 32095186

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger