Proff
Proff
Annonce

Ærø Forsyning A/S

CVR-nr42477893
AdresseIndustrivej 6, 5960 Marstal

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning6.7686.5383.620
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste6.7686.5383.620
Personaleomkostninger-4.958-4.726-3.620
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger-6.742-6.488-3.620
Primært resultat26500
Finansielle indtægter1510
Finansielle udgifter-1-280
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.8863.6133.590
Finansielle poster netto2.9003.5863.590
Ordinært resultat2.9263.6363.590
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat2.9263.6363.590
Skat af årets resultat-9-50
Årets resultat2.9173.6313.590

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele256.450252.499248.876
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt256.450252.499248.876
Anlægsaktiver i alt256.450252.499248.876
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser03220
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.21503
Andre tilgodehavender002
Værdipapirer000
Likvide midler6021.6891.517
Omsætningsaktiver i alt4.8392.0251.547
Status balance261.289254.524250.423
Selskabskapital10.50010.50010.500
Overført resultat234.835234.804238.376
Udbytte000
Øvrige reserver11.1547.2020
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel256.489252.506248.876
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt256.489252.506248.876
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.7581.485987
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat1450
Varekreditorer7540211
Anden gæld953488349
Kortfristet gæld i alt4.8002.0181.547
Passiver i alt261.289254.524250.423

ANDET

2023-122022-122021-12
Antal ansatte887
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ærø Forsyning A/S

CVR-nr 42477893

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

Ærø Forsyning A/S

CVR-nr: 42477893

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ærø Forsyning A/S

CVR-nr: 42477893

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger