Proff
Proff
Annonce

ÅLHOLM TÆPPER A/S

CVR-nr15949449
AdresseRoskildevej 148 C, 2500 Valby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0384.7205.4254.6434.539
Personaleomkostninger-3.493-3.870-4.606-3.849-4.344
Afskrivninger-165-85-77-77-109
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat38176574271787
Finansielle indtægter911431011719
Finansielle udgifter-15-27-23-6-86
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto761167811-67
Ordinært resultat45788182072819
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat45788182072819
Skat af årets resultat-101-171-170-169-15
Årets resultat3557106505604

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger279309339369399
Andre anlæg og driftsmidler5631535298164
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt842462390467563
Kapitalandele765795607513497
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8173727271
Finansielle anlægsaktiver i alt846868679585568
Anlægsaktiver i alt1.6891.3311.0691.0521.131
Varebeholdninger1.6951.6991.5821.3881.355
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser428128425603574
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender195359256136267
Værdipapirer00000
Likvide midler1.6511.9203.4772.222223
Omsætningsaktiver i alt3.9694.1055.7404.3492.420
Status balance5.6585.4366.8105.4013.551
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.4892.2501.6551.118669
Udbytte1171141131110
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.1062.8652.2681.7281.169
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.1062.8652.2681.7281.169
Udskudt skat00000
Hensættelse70655444-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter003800
Anden langfristet gæld3593012953130
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3593013333130
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat09759550
Varekreditorer1.6901.6042.4362.1161.537
Anden gæld4345031.6601.144845
Kortfristet gæld i alt2.1232.2054.1553.3152.382
Passiver i alt5.6585.4366.8105.4013.551

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte8881010
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ÅLHOLM TÆPPER A/S

CVR-nr 15949449

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

ÅLHOLM TÆPPER A/S

CVR-nr: 15949449

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ÅLHOLM TÆPPER A/S

CVR-nr: 15949449

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger