Proff
Proff
Annonce
Annonce

C.R. EL HOLDING ApS

CVR-nr20377631
AdresseTelegrafvej 8-10, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-39-15-15-14-12
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-39-15-15-14-12
Finansielle indtægter4236461.741278160
Finansielle udgifter-5.930-1.343-241-605-55
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4.604-5202.0746171.366
Finansielle poster netto-10.111-1.2183.5732901.471
Ordinært resultat-10.150-1.2333.5582761.459
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-10.150-1.2333.5582761.459
Skat af årets resultat00-34267-61
Årets resultat-10.150-1.2333.2163431.398

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.4145781.2274.8365.865
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.4145781.2274.8365.865
Anlægsaktiver i alt1.4145781.2274.8365.865
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter3252.5472.7542.2202.150
Andre tilgodehavender8696.7376.5054762.536
Værdipapirer2.1206.0416.5895.7092.136
Likvide midler132796441.1334.165
Omsætningsaktiver i alt3.44515.40516.4919.53910.988
Status balance4.85915.98317.71814.37516.853
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.77913.69014.0389.55410.699
Udbytte05905755
Øvrige reserver02398883.1554.224
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.90414.11315.05112.89115.103
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.90414.11315.05112.89115.103
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter02310
Anden langfristet gæld001.0740690
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt021.0771690
Kortfristet gæld til nærtstående parter42000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat07530425179
Varekreditorer00000
Anden gæld9501.1131.5901.058880
Kortfristet gæld i alt9541.8681.5901.4831.059
Passiver i alt4.85915.98317.71814.37516.853

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte0----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

C.R. EL HOLDING ApS

CVR-nr 20377631

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

C.R. EL HOLDING ApS

CVR-nr: 20377631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

C.R. EL HOLDING ApS

CVR-nr: 20377631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger