Proff
Proff
Annonce
Annonce

C.C.N. HOLDING A/S

CVR-nr33881606
AdresseHvidkærvej 54, 5250 Odense SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0---
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-0---
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-4.105-4.108-3.084-3.493-2.649
Primært resultat-4.105-4.108-3.084-3.493-2.649
Finansielle indtægter4.1047.03445.17813.4259.732
Finansielle udgifter-7.951-5.964-15.126-34.980-14.267
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto22.5000-24100.00075.000
Finansielle poster netto18.6531.07030.02878.44570.465
Ordinært resultat14.548-3.03826.94474.95267.816
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.548-3.03826.94474.95267.816
Skat af årets resultat1.575634-94700
Årets resultat16.123-2.40325.99774.95267.816

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger553532532532532
Andre anlæg og driftsmidler169213584555
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt722745590577587
Kapitalandele342.732338.332326.932313.223292.610
Langfristede tilgodehavender1.9061.9212.01616.69120.283
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt344.638340.253328.948329.914312.893
Anlægsaktiver i alt345.359340.997329.537330.491313.480
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5.4803.3396.4837.9538.293
Værdipapirer136.121161.661268.041256.273231.752
Likvide midler8.1321.6625.1415.86117.477
Omsætningsaktiver i alt149.759166.661279.665270.087257.523
Status balance495.118507.659609.202600.578571.003
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat432.841461.718605.121579.124524.172
Udbytte45.0000020.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel468.341462.218605.621599.624524.672
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt468.341462.218605.621599.624524.672
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker26.33241.710000
Selskabsskat01.7252.54400
Varekreditorer00000
Anden gæld4452.0051.03795446.331
Kortfristet gæld i alt26.77745.4413.58195446.331
Passiver i alt495.118507.659609.202600.578571.003

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte33333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

C.C.N. HOLDING A/S

CVR-nr 33881606

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

C.C.N. HOLDING A/S

CVR-nr: 33881606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

C.C.N. HOLDING A/S

CVR-nr: 33881606

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger