Proff
Proff
Annonce

C. Vigsø Holding ApS

CVR-nr38020420
AdresseUraniavej 4, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-16-7-7-6-6
Personaleomkostninger-590000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-76-7-7-6-6
Finansielle indtægter37850
Finansielle udgifter-4-1-10-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8.7223.7081113.7311.460
Finansielle poster netto8.7213.7151183.7361.445
Ordinært resultat8.6463.7081113.7301.439
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.6463.7081113.7301.439
Skat af årets resultat164011
Årets resultat8.6623.7121113.7301.441

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele20.83312.3608.5789.3215.890
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt20.83312.3608.5789.3215.890
Anlægsaktiver i alt20.83312.3608.5789.3215.890
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8271.1771.256776462
Andre tilgodehavender660040
Værdipapirer00000
Likvide midler670309141410
Omsætningsaktiver i alt2.5031.4921.397817502
Status balance23.33613.8529.97510.1386.392
Selskabskapital5050505050
Overført resultat5.9793.3053.3032.8602.616
Udbytte2000575554
Øvrige reserver15.4709.6825.9726.7153.284
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.69913.0379.3829.6806.004
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.69913.0379.3829.6806.004
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter124164000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.1483771574000
Varekreditorer105555
Anden gæld35426943253383
Kortfristet gæld i alt1.636815594458388
Passiver i alt23.33613.8529.97510.1386.392

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte10000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

C. Vigsø Holding ApS

CVR-nr 38020420

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

C. Vigsø Holding ApS

CVR-nr: 38020420

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

C. Vigsø Holding ApS

CVR-nr: 38020420

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger