Proff
Proff
Annonce

C. R. ENTREPRISE ApS

CVR-nr33258992
AdresseHobrovej 70, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.6592.4182.7913.4673.296
Personaleomkostninger-2.443-2.539-2.664-2.645-2.790
Afskrivninger-19-79-75-86-78
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat196-20051736428
Finansielle indtægter30000
Finansielle udgifter-19-20-23-15-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15-20-23-15-14
Ordinært resultat181-22028721414
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat181-22028721414
Skat af årets resultat-3752-9-162-92
Årets resultat144-16819559322

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2140156231265
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2140156231265
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver09000
Finansielle anlægsaktiver i alt09000
Anlægsaktiver i alt2149156231265
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5709041.5771.2561.697
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1179448140
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1292255341.59712
Omsætningsaktiver i alt1.8451.2412.1352.8741.883
Status balance1.8661.2902.2913.1052.149
Selskabskapital8080808080
Overført resultat755610778760700
Udbytte0005000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8356908581.340780
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8356908581.340780
Udskudt skat00000
Hensættelse-005-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld061602360
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt061602360
Kortfristet gæld til nærtstående parter000089
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10190109
Selskabsskat0015400
Varekreditorer231155104171452
Anden gæld7903821.2451.312719
Kortfristet gæld i alt1.0315381.3731.5241.368
Passiver i alt1.8661.2902.2913.1052.149

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte77558
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

C. R. ENTREPRISE ApS

CVR-nr 33258992

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

C. R. ENTREPRISE ApS

CVR-nr: 33258992

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

C. R. ENTREPRISE ApS

CVR-nr: 33258992

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger