Proff
Proff
Annonce
Annonce

C. PAULSEN HOLDING ApS

CVR-nr29611238
AdresseStengårdsvej 11, 8600 Silkeborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

15.200

23.819

21.450

12.112

17.342

Personaleomkostninger

-21.971

-26.759

-26.387

-19.617

-17.110

Afskrivninger

-809

-702

-556

-573

-419

Kapacitetsomkostninger

-9.133

-8.507

-8.826

-8.168

-7.726

Primært resultat

12.624

3.944

9.161

3.354

-30.999

Finansielle indtægter

49

255

125

759

-2

Finansielle udgifter

-382

-243

-423

-640

-948

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

283

928

933

14

-1

Finansielle poster netto

-50

940

635

133

-951

Ordinært resultat

2.044

16.638

13.223

4.061

8.666

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.044

16.638

13.223

4.061

8.666

Skat af årets resultat

-1.281

-3.487

-2.730

-936

-1.950

Årets resultat

764

13.151

10.494

3.125

6.716

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

7.253

7.309

8.192

8.255

8.317

Andre anlæg og driftsmidler

155

934

1.573

1.870

2.448

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7.408

8.242

9.766

10.125

10.765

Kapitalandele

521

2.549

1.651

753

554

Langfristede tilgodehavender

10.000

7.000

3.010

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

10.521

9.549

4.661

753

554

Anlægsaktiver i alt

17.929

17.791

14.427

10.878

11.319

Varebeholdninger

521

521

1.271

1.271

1.271

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

74.608

58.297

71.048

44.624

54.312

Tilgodehavender hos nærtstående parter

411

390

1.081

1.588

142

Andre tilgodehavender

4.420

2.371

3.706

8.509

1.528

Værdipapirer

15

11

7

8

13

Likvide midler

20.401

32.624

32.573

28.699

19.166

Omsætningsaktiver i alt

101.635

95.254

110.912

86.211

77.118

Status balance

119.565

113.045

125.339

97.089

88.437

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

45.222

45.458

34.307

31.269

28.644

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

45.347

45.583

34.432

31.394

28.769

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

45.347

45.583

34.432

31.394

28.769

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

10.019

9.610

8.744

6.016

6.138

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

4.906

5.071

3.749

3.858

3.979

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

4.906

5.071

3.749

3.858

3.979

Kortfristet gæld til nærtstående parter

176

337

109

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

9.590

0

1.488

8.365

9.122

Selskabsskat

211

2.679

121

92

0

Varekreditorer

44.313

36.023

58.432

29.216

25.904

Anden gæld

5.003

13.743

18.263

18.148

14.526

Kortfristet gæld i alt

59.293

52.781

78.414

55.821

49.551

Passiver i alt

119.565

113.045

125.339

97.089

88.437

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte

33

36

33

25

23

Hent gratis årsrapporter

C. PAULSEN HOLDING ApS

CVR-nr 29611238

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

C. PAULSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29611238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

C. PAULSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 29611238

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger