Proff
Proff

C G Group Holding ApS

CVR-nr36699213
AdresseSpangsbjerg Høje 3, 8800 Viborg

Grundstenen til CG Group koncernen blev skabt i 1923 af malermester Søren Laursen i Viborg.

 Den dengang lille håndværksvirksomhed, som var specialiseret i autolakering, er siden blevet drevet igennem 4. generationer i 100 år.

 I dag er det fortsat en familieejet virksomhed, der har specialiseret sig i overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse af alle former for overflader.

 I dag er det familiens fjerde generation, der har ejerskabet af koncernen – med Morten Lindholt Laursen som den daglige leder af koncernen CG Group og driftsselskaberne

 

Gardit A/S – projektbaserede overfladebehandlingsopgaver

· DanGard A/S – overfladebehandling på fabrikker til vindmølleindustrien

· Gardit Marine P/S – overfladebehandling af skibe

· Cito A/S – stillads og materieludlejning”

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-90-42-73-46-46
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-90-42-73-46-46
Finansielle indtægter3610125
Finansielle udgifter-405-248-185-454-311
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto12.71627.69012.7887.438-14.844
Finansielle poster netto12.34727.45212.6046.986-15.150
Ordinært resultat12.25713.5656.1373.220-15.196
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.25713.5656.1373.220-15.196
Skat af årets resultat1016135272
Årets resultat12.35813.6266.4893.227-15.194

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele67.24956.83360.98856.47753.570
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt67.24956.83360.98856.47753.570
Anlægsaktiver i alt67.24956.83360.98856.47753.570
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2342.1441.2917202
Andre tilgodehavender1.1141.23029200
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6914.612608155176
Omsætningsaktiver i alt5.0397.9862.191162378
Status balance72.28864.81963.17956.63953.948
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat39.86537.88220.10217.48717.007
Udbytte00000
Øvrige reserver23.94813.57217.72713.81610.904
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel63.91351.55437.92931.40328.011
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt63.91351.55437.92931.40328.011
Udskudt skat00000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter6441.99457700
Anden langfristet gæld11610.51924.14824.71124.898
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.66012.51324.72524.71124.898
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000200
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1617252527
Anden gæld073550050025.710
Kortfristet gæld i alt1.7157525255251.039
Passiver i alt72.28864.81963.17956.63953.948

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1111-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

C G Group Holding ApS

CVR-nr 36699213

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

C G Group Holding ApS

CVR-nr: 36699213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7044380

Kreditrapport

C G Group Holding ApS

CVR-nr: 36699213

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger