Proff
Proff
Annonce
Annonce

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr29937575
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste0110-11-17-16
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-7-15-20-21-17
Primært resultat-69523-29-28
Finansielle indtægter7001920
Finansielle udgifter-1-34-92-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto6-34-921920
Ordinært resultat-161-69-10-8
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-161-69-10-8
Skat af årets resultat0-13-27-5-2
Årets resultat-147-96-14-10

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00750750750
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00006
Tilgodehavender hos nærtstående parter212000487
Andre tilgodehavender10100
Værdipapirer00000
Likvide midler204981.930749949
Omsætningsaktiver i alt2334982.6811.4992.192
Status balance2334982.6811.4992.192
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat9899514862
Udbytte00001.800
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2232241761731.987
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2232241761731.987
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0452.4851.3110
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1015181515
Anden gæld021420189
Kortfristet gæld i alt102742.5051.327205
Passiver i alt2334982.6811.4992.192

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr 29937575

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29937575

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29937575

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger