Proff
Proff
Annonce
Annonce

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr29937575
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

0

110

-11

-17

-16

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-7

-15

-20

-21

-17

Primært resultat

-6

95

23

-29

-28

Finansielle indtægter

7

0

0

19

20

Finansielle udgifter

-1

-34

-92

-1

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

6

-34

-92

19

20

Ordinært resultat

-1

61

-69

-10

-8

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-1

61

-69

-10

-8

Skat af årets resultat

0

-13

-27

-5

-2

Årets resultat

-1

47

-96

-14

-10

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

750

750

750

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

6

Tilgodehavender hos nærtstående parter

212

0

0

0

487

Andre tilgodehavender

1

0

1

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

20

498

1.930

749

949

Omsætningsaktiver i alt

233

498

2.681

1.499

2.192

Status balance

233

498

2.681

1.499

2.192

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

98

99

51

48

62

Udbytte

0

0

0

0

1.800

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

223

224

176

173

1.987

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

223

224

176

173

1.987

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

45

2.485

1.311

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

10

15

18

15

15

Anden gæld

0

214

2

0

189

Kortfristet gæld i alt

10

274

2.505

1.327

205

Passiver i alt

233

498

2.681

1.499

2.192

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr 29937575

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29937575

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BYGGESELSKABET PAULSEN EJENDOMME ApS

CVR-nr: 29937575

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger