Proff
Proff
Annonce

byFounders VC Management ApS

CVR-nr38737554
AdresseKanonbådsvej 2, 1437 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.89023.71115.58711.03912.091
Personaleomkostninger-17.037-14.583-11.660-9.986-8.779
Afskrivninger-6-6-6-40
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.8479.1213.9201.0493.312
Finansielle indtægter2392587453107
Finansielle udgifter-38-81-106-77-119
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2550000
Finansielle poster netto-53177-31-25-12
Ordinært resultat3.7949.2983.8891.0243.300
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.7949.2983.8891.0243.300
Skat af årets resultat-916-2.133-914-265-754
Årets resultat2.8787.1652.9747592.545

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler814212717
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt814212717
Kapitalandele1.9020000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.9020000
Anlægsaktiver i alt1.91014212717
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7618.4047.1051.8043.858
Andre tilgodehavender8531.1467348871.470
Værdipapirer01.1281.481244166
Likvide midler23741431433.267
Omsætningsaktiver i alt2.29411.0629.7523.0778.760
Status balance4.20411.0769.7733.1048.777
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1991201068172
Udbytte2.8007.1502.9507502.600
Øvrige reserver5050505050
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.0997.3703.1569312.772
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.0997.3703.1569312.772
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter83676923.885
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker02.4423.5161757
Selskabsskat023545100
Varekreditorer00000
Anden gæld1.0989921.8812.1542.063
Kortfristet gæld i alt1.1063.7066.6172.1736.005
Passiver i alt4.20411.0769.7733.1048.777

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte119876
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

byFounders VC Management ApS

CVR-nr 38737554

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

byFounders VC Management ApS

CVR-nr: 38737554

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

byFounders VC Management ApS

CVR-nr: 38737554

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger