Proff
Proff
Annonce

Byens Bilpleje Holding ApS

CVR-nr39285916
AdresseVesterballevej 1, 7000 Fredericia

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.5632.110941324258
Personaleomkostninger-2.507-2.066-1.946-1.965-2.016
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger0-307-3700
Primært resultat56-263-1.042-1.640-1.757
Finansielle indtægter053.458000
Finansielle udgifter-555-4.632-2.592-2.945-3.034
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3.604-41.740-12.206-566385
Finansielle poster netto-4.1597.086-14.799-3.512-2.649
Ordinært resultat-4.1036.823-15.841-5.152-4.407
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-4.1036.823-15.841-5.152-4.407
Skat af årets resultat-3816273359981.054
Årets resultat-4.4847.450-15.505-4.154-3.352

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele109.398106.770127.919164.901176.689
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt109.398106.770127.919164.901176.689
Anlægsaktiver i alt109.398106.770127.919164.901176.689
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5176941236765
Andre tilgodehavender09196081.0261.054
Værdipapirer00000
Likvide midler437533.330607529
Omsætningsaktiver i alt9541.6664.2791.9172.153
Status balance110.352108.436132.197166.818178.842
Selskabskapital20.00020.00020.00020.00020.000
Overført resultat68.48868.02350.71284.31590.760
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel88.48888.02370.712104.315110.760
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt88.48888.02370.712104.315110.760
Udskudt skat00000
Hensættelse20.00019.50020.00020.00020.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker004.5294.52913.288
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0026.87424.88323.040
Langfristet gæld i alt0031.40329.41236.328
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.3407373.6222.601
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00008.900
Selskabsskat280000
Varekreditorer12154952135
Anden gæld5108119.9979.417118
Kortfristet gæld i alt1.86491310.08313.09111.753
Passiver i alt110.352108.436132.197166.818178.842

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22223
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Byens Bilpleje Holding ApS

CVR-nr 39285916

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 25.01.2018 (PDF)

Periode: 25.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Byens Bilpleje Holding ApS

CVR-nr: 39285916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Byens Bilpleje Holding ApS

CVR-nr: 39285916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger