Proff
Proff
Annonce
Annonce

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS

CVR-nr50160513
AdresseTerkelsbøl Bygade 59, 6360 Tinglev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7215.3785.3024.3584.803
Personaleomkostninger-3.909-4.292-4.492-4.018-3.852
Afskrivninger-124-147-151-126-126
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat687939659214825
Finansielle indtægter010204
Finansielle udgifter-50-15-60-23-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-50-5-57-23-14
Ordinært resultat637934602191811
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat637934602191811
Skat af årets resultat-140-206-133-44-179
Årets resultat497728470147632

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.0521.1191.1851.2521.318
Andre anlæg og driftsmidler77135216224174
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.1301.2541.4011.4761.492
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.1301.2541.4011.4761.492
Varebeholdninger388537542559598
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser637535981656217
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender044158
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2591.2927743942.210
Omsætningsaktiver i alt2.4072.5232.4591.7353.143
Status balance3.5363.7773.8603.2104.635
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat1.5651.8891.8861.8661.719
Udbytte82072545001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.5852.8142.5362.0662.919
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.5852.8142.5362.0662.919
Udskudt skat00000
Hensættelse173195216236247
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter17924014956155
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer7036705477
Anden gæld5304938897981.237
Kortfristet gæld i alt7787691.1089081.469
Passiver i alt3.5363.7773.8603.2104.635

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte78988
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS

CVR-nr 50160513

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS

CVR-nr: 50160513

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER ORGELBYGGERI ApS

CVR-nr: 50160513

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger