Proff
Proff
Annonce
Annonce

BRUNATA A/S

CVR-nr22166514
AdresseVesterlundvej 14, 2730 Herlev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.05.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning322.344310.744265.044267.901144.669
Vareforbrug131.218129.187110.200100.25659.945
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste197.094183.069165.158169.21985.825
Personaleomkostninger-135.500-137.284-129.851-134.044-74.510
Afskrivninger-9.343-7.278-5.477-3.805-2.462
Kapacitetsomkostninger000-1.8060
Primært resultat52.25138.50729.83029.5648.853
Finansielle indtægter9972.5343.6792.7433.213
Finansielle udgifter-1.716-1.117-1.968-1.696-2.450
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-7191.4171.7111.047763
Ordinært resultat51.53239.92431.54130.6119.616
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat51.53239.92431.54130.6119.616
Skat af årets resultat-1.908-8.448-6.972-7.352-2.152
Årets resultat49.62431.47624.56923.2597.464

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.3771.6061.8362.0660
Øvrige immaterielle anlægsaktiver22.87222.49011.79911.31510.426
Immaterielle anlægsaktiver i alt24.24924.09613.63513.38110.426
Grunde og bygninger05132760
Andre anlæg og driftsmidler4.8863.6008961.154679
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4.8863.6059091.181739
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender27.98128.27931.27440.1460
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.0502.0041.7981.7892.062
Finansielle anlægsaktiver i alt30.03130.28333.07241.9352.062
Anlægsaktiver i alt59.16657.98447.61656.49713.227
Varebeholdninger51.92542.65534.67631.14413.020
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser60.59065.20427.69719.40617.173
Tilgodehavender hos nærtstående parter18.70213.08251.83443.85734.192
Andre tilgodehavender2191694.919329155
Værdipapirer178178178178178
Likvide midler4124.1083.4343.69539.336
Omsætningsaktiver i alt135.670128.815127.356103.093107.581
Status balance194.836186.799174.972159.590120.808
Selskabskapital2.3922.3922.3922.3922.391
Overført resultat86.94939.4888.95858.71759.523
Udbytte0075.00026.0850
Øvrige reserver9.7167.5536.6077.2796.479
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel99.05749.43392.95794.47368.393
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt99.05749.43392.95794.47368.393
Udskudt skat0000-5.233
Hensættelse12.17511.2958.1147.3386.948
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.5508.5158.8203.0693.582
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt8.5508.5158.8203.069-1.651
Kortfristet gæld til nærtstående parter17.87051.58510.9056010
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker8667.65201.0250
Selskabsskat19.90315.14715.48920.17913.610
Varekreditorer15.7368.9758.9716.2268.497
Anden gæld20.67934.19729.71626.67925.206
Kortfristet gæld i alt75.054117.55665.08154.71045.467
Passiver i alt194.836186.799174.972159.590120.808

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte247268253260233
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BRUNATA A/S

CVR-nr 22166514

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

BRUNATA A/S

CVR-nr: 22166514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BRUNATA A/S

CVR-nr: 22166514

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger