Proff
Proff
Annonce

BREDGADES NY AUTOLAKERING ApS

CVR-nr25230787
AdresseBredgade 200, 9700 Brønderslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste174144263281274
Personaleomkostninger-269-273-266-256-259
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-95-129-32515
Finansielle indtægter19410629994126
Finansielle udgifter-21-497-36-114-15
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto173-391262-20111
Ordinært resultat78-5202596126
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat78-5202596126
Skat af årets resultat00-480-23
Årets resultat78-5202116103

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger947947947947947
Andre anlæg og driftsmidler4040404040
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt987987987987987
Kapitalandele2.2412.1212.5102.2652.257
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.2412.1212.5102.2652.257
Anlægsaktiver i alt3.2283.1083.4973.2523.244
Varebeholdninger137137117117117
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3636467150
Tilgodehavender hos nærtstående parter291261482665644
Andre tilgodehavender2533343229
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1031.1711.4551.2201.336
Omsætningsaktiver i alt1.5921.6382.1342.1042.177
Status balance4.8204.7465.6305.3565.421
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat4.4844.5275.0484.9515.058
Udbytte1220114113111
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.7314.6525.2875.1895.294
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.7314.6525.2875.1895.294
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1921536355
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat004106
Varekreditorer33601105134
Anden gæld3832395331
Kortfristet gæld i alt8994343167127
Passiver i alt4.8204.7465.6305.3565.421

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BREDGADES NY AUTOLAKERING ApS

CVR-nr 25230787

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BREDGADES NY AUTOLAKERING ApS

CVR-nr: 25230787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BREDGADES NY AUTOLAKERING ApS

CVR-nr: 25230787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger