Proff
Proff

Brdr. Rasmussen Kibæk A/S

CVR-nr32763693CVRP-nr1015812806
AdressePårupvej 19, 6933 Kibæk

Velkommen hos Brdr. Rasmussen A/S, Kibæk. Vi driver en flergrenet virksomhed, som både udfører entreprenøropgaver for private samt erhverv. Vi driver også traditionel maskinstation, tilbyder pasningsaftaler på planteavl og herudover dyrker vi selv 1350 ha.

Kartoffelavlere
Vi dyrker selv ca. 400 ha. kartofler årligt og tilbyder os gerne som konsulenter, hvis du er nystartet indenfor faget og har brug for sparring.

Entreprenør
Nedbrydning af boliger, erhvervs- og landbrugsejendomme
Miljøsanering efter gældende lovgivning
Knusning af beton og effektiv sortering af byggemateriale
Alle former for kloakering og dræn
Anlægsarbejde
Nedsivningsanlæg
Støbearbejde

Traditionel maskinstation, hvor vi også tilbyder pasningsaftaler
Vi har mange års erfaring i planteavl, og går til en hver opgave med stort engagement. Du kan derfor trygt indgå en hel eller delvis pasningsaftale omkring markarbejdet med os.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste18.68214.14911.13413.77212.710
Personaleomkostninger-7.834-6.118-6.368-7.197-7.060
Afskrivninger-4.716-4.005-3.395-3.235-2.970
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.1324.0261.3703.3402.680
Finansielle indtægter2361211.165213
Finansielle udgifter-2.362-1.223-1.004-1.115-914
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2.125-1.102161-1.113-901
Ordinært resultat4.0062.9241.5312.2281.779
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.0062.9241.5312.2281.779
Skat af årets resultat-883-643-337-524-399
Årets resultat3.1232.2811.1941.7031.380

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00171130116
Andre anlæg og driftsmidler39.30126.66725.11122.03220.185
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt39.30126.66725.28222.16220.301
Kapitalandele12.1918.3378.2495.5085.495
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9548961.3701.3751.383
Finansielle anlægsaktiver i alt13.1469.2339.6196.8846.877
Anlægsaktiver i alt52.44635.90034.90129.04627.178
Varebeholdninger11.3368.2047.7028.5245.975
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.6931.5682.1358772.234
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8270000
Andre tilgodehavender8.7765.7544.2765.4894.517
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt23.74815.52614.11314.89012.726
Status balance76.19551.42649.01443.93639.904
Selskabskapital531531531531531
Overført resultat15.31512.1929.9117.5225.819
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.84612.72310.4428.0536.350
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.84612.72310.4428.0536.350
Udskudt skat00000
Hensættelse3.7652.8812.2381.5641.040
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker02.3053.00313.89113.568
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld23.05513.23913.3395.2865.529
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)4.3004.3004.30000
Langfristet gæld i alt27.35519.84420.64219.17719.097
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11.7398.1026.8424.7072.727
Selskabsskat00000
Varekreditorer10.2249242.0994.1634.720
Anden gæld7.2666.9526.7516.2725.970
Kortfristet gæld i alt29.22915.97715.69215.14313.418
Passiver i alt76.19551.42649.01443.93639.904

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1513141515
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Brdr. Rasmussen Kibæk A/S

CVR-nr 32763693

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Brdr. Rasmussen Kibæk A/S

CVR-nr: 32763693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7060244


Certificeringer

I det kontiuerlige arbejde med at reducere pesticidforbruget i kartoffel- og planteavl har Brdr. Rasmussen søgt og fået tilsagn om projektmidler til arbejde med renser og crowncruiser samt fronttank | Projektperioden for begge projekter løber fra den 9. januar 2023 til den 9.januar 2025
I det kontiuerlige arbejde med at reducere pesticidforbruget i kartoffel- og planteavl har Brdr. Rasmussen søgt og fået tilsagn om projektmidler til arbejde med renser og crowncruiser samt fronttank | Projektperioden for begge projekter løber fra den 9. januar 2023 til den 9.januar 2025

Åbningstider

Mandag
6:30 - 18:00
Tirsdag
6:30 - 18:00
Onsdag
6:30 - 18:00
Torsdag
6:30 - 18:00
Fredag
6:30 - 18:00
Lørdag
6:30 - 14:00
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Brdr. Rasmussen Kibæk A/S

CVR-nr: 32763693

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger