Proff
Proff
Annonce

BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S

CVR-nr29526974
AdresseIndustrivej 1, 7430 Ikast

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste49.16649.37749.50042.12244.238
Personaleomkostninger-26.303-27.161-29.601-25.050-27.769
Afskrivninger-4.843-5.108-5.150-5.245-5.274
Kapacitetsomkostninger0-19000
Primært resultat18.01917.09114.74811.82711.194
Finansielle indtægter59232000
Finansielle udgifter-159-25-302-124-56
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4337-302-124-56
Ordinært resultat18.45217.09814.44611.70311.139
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.45217.09814.44611.70311.139
Skat af årets resultat-4.104-3.767-3.205-2.579-2.434
Årets resultat14.34813.33111.2419.1248.704

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger2.8742.7652.8212.8232.928
Andre anlæg og driftsmidler13.76014.63115.72714.77216.339
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt16.63417.39618.54817.59619.267
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt16.63417.39618.54817.59619.267
Varebeholdninger4454636883
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12.76824.63724.61922.10515.677
Tilgodehavender hos nærtstående parter000064
Andre tilgodehavender1.66505.90702.351
Værdipapirer00000
Likvide midler31.44027.78717.63622.53521.435
Omsætningsaktiver i alt45.98852.55448.32144.77039.773
Status balance62.62269.95166.86962.36559.040
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat13.87013.52213.19112.95012.827
Udbytte14.00013.00011.0009.00010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.87028.52226.19123.95024.827
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.87028.52226.19123.95024.827
Udskudt skat00000
Hensættelse12.78211.16512.58010.44811.588
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.0891.7606371.0492.382
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.0891.7606371.0492.382
Kortfristet gæld til nærtstående parter938205170
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat02.44403.2640
Varekreditorer16.85422.83922.45217.66417.637
Anden gæld2.0183.1824.8055.9742.606
Kortfristet gæld i alt18.88128.50327.46126.91820.243
Passiver i alt62.62269.95166.86962.36559.040

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4144494247
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S

CVR-nr 29526974

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S

CVR-nr: 29526974

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BRDR. CHRISTENSEN, IKAST A/S

CVR-nr: 29526974

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger