Proff
Proff
Annonce
Annonce

Brønderslev VVS ApS

CVR-nr25393937CVRP-nr1007684513
AdresseHåndværkervej 20, 9700 Brønderslev

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.2834.6783.9043.6164.667
Personaleomkostninger-3.971-3.866-3.603-3.617-4.013
Afskrivninger000-143-143
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat311812300-144511
Finansielle indtægter6271243
Finansielle udgifter-1-2-20-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4261043
Ordinært resultat315838311-140513
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat315838311-140513
Skat af årets resultat-72-187-7128-115
Årets resultat244651239-112399

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger651486435452486
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.4681.0617038441.077
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.03531975658
Andre tilgodehavender121119805611
Værdipapirer200000
Likvide midler165272128720
Omsætningsaktiver i alt2.4292.7322.3131.6822.271
Status balance2.4292.7322.3131.6822.271
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat744700649610722
Udbytte2006002000400
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.0691.4259747351.247
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.0691.4259747351.247
Udskudt skat00000
Hensættelse22383517122
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld87184191900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt87184191900
Kortfristet gæld til nærtstående parter1210000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000025
Selskabsskat000061
Varekreditorer383255258180284
Anden gæld74683000532
Kortfristet gæld i alt1.2501.0851.112840903
Passiver i alt2.4292.7322.3131.6822.271

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte76667
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Brønderslev VVS ApS

CVR-nr 25393937

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Brønderslev VVS ApS

CVR-nr: 25393937

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Brønderslev VVS ApS

CVR-nr: 25393937

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger