Proff
Proff
Annonce

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S

CVR-nr58210617
AdresseRørvang 3, 2620 Albertslund

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning4.993.4075.093.7234.532.0573.831.7043.274.382
Vareforbrug3.838.8453.868.8763.491.4372.995.9452.537.929
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.154.5621.227.0481.042.960835.759736.453
Personaleomkostninger-495.051-476.601-403.777-366.080-347.718
Afskrivninger-144.717120.472127.162-130.032-128.409
Kapacitetsomkostninger-291.076-310.082-255.548-172.212-136.283
Primært resultat225.238319.893256.473167.435124.043
Finansielle indtægter3.6863.36014.5583.7623.047
Finansielle udgifter-26.044-7.260-4.0976.275-8.530
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto46.35347.22144.465039.310
Finansielle poster netto23.99543.32154.92610.03733.827
Ordinært resultat249.233363.214311.399208.680157.870
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat249.233363.214311.399208.680157.870
Skat af årets resultat-43.137-68.745-57.581-35.807-26.869
Årets resultat206.096294.469253.818172.873131.001

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill464.822455.968368.313327.6170
Øvrige immaterielle anlægsaktiver127.108111.87188.76279.788334.919
Immaterielle anlægsaktiver i alt591.930567.839457.075407.405334.919
Grunde og bygninger155.369156.763162.630150.890151.161
Andre anlæg og driftsmidler219.767223.662197.753136.2560
Øvrige materielle anlægsaktiver195.974205.272172.9620353.638
Materielle anlægsaktiver i alt571.110585.697533.345459.151504.799
Kapitalandele349.668336.872330.0580432.155
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver028424700
Finansielle anlægsaktiver i alt349.668337.156330.3050432.155
Anlægsaktiver i alt1.512.7081.490.6921.320.7251.235.0791.271.873
Varebeholdninger723.896834.240552.192448.757423.115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser517.196613.305470.951400.723366.870
Tilgodehavender hos nærtstående parter139.86363.179122.335100.21767.282
Andre tilgodehavender16.15131.40837.96340.32426.406
Værdipapirer00000
Likvide midler46.810291110.66685.91369.718
Omsætningsaktiver i alt1.466.8021.560.4431.310.7401.075.934966.749
Status balance2.979.5103.051.1352.631.4652.311.0132.238.622
Selskabskapital28.00028.00028.00028.00028.000
Overført resultat1.057.578981.958853.495716.375600.376
Udbytte105.000147.000126.00042.00016.800
Øvrige reserver284.721250.540232.4390225.126
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.475.2991.407.4981.239.9341.030.247870.302
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.475.2991.407.4981.239.9341.030.247870.302
Udskudt skat32.37129.06321.18321.33927.010
Hensættelse5006.7402.7501.2161.816
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker84.41887.48951.11251.96058.397
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld119.054135.961138.716115.938148.605
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt235.843252.513211.010223.818234.011
Kortfristet gæld til nærtstående parter53.06628.03243.26838.48451.490
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0062.90800
Kortfristet gæld til banker95.19961.078097.171277.661
Selskabsskat3.6580004.304
Varekreditorer976.8741.154.025981.069793.099678.081
Anden gæld139.071141.24990.52670.912120.957
Kortfristet gæld i alt1.267.8681.384.3841.177.771961.1821.134.309
Passiver i alt2.979.5103.051.1352.631.4652.311.0132.238.622

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte80878974200
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S

CVR-nr 58210617

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S

CVR-nr: 58210617

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S

CVR-nr: 58210617

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger