Proff
Proff
Annonce

Brave Investering Holding ApS

CVR-nr39711249
AdresseKoldinghus Alle 1 C, 4690 Haslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

07.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.877.52349.469251.6522.394-14
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat2.877.52349.469251.6522.394-14
Finansielle indtægter1.46424.8541.91600
Finansielle udgifter-2.313-18.784-594-220
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2.016-8.68600-1.455
Finansielle poster netto-2.865-2.6151.322-22-1.455
Ordinært resultat2.874.65846.854252.9752.372-1.469
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.874.65846.854252.9752.372-1.469
Skat af årets resultat201-1.343-222102
Årets resultat2.874.85945.511252.7532.382-1.466

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele02.107469760
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt02.107469760
Anlægsaktiver i alt02.107469760
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser79.94586.201104.90100
Tilgodehavender hos nærtstående parter0124.662147.812143
Andre tilgodehavender201003.3142
Værdipapirer00000
Likvide midler965.212630
Omsætningsaktiver i alt80.155210.869257.9253.3916
Status balance80.155212.976258.3943.4686
Selskabskapital5050505050
Overført resultat21.921204.988255.9542.052-1.403
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.971205.038256.0042.102-1.353
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.971205.038256.0042.102-1.353
Udskudt skat00000
Hensættelse1806.2541.5952741.271
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter57.961001.07080
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01.34322100
Varekreditorer43228273227
Anden gæld011430100
Kortfristet gæld i alt58.0041.6857961.09287
Passiver i alt80.155212.976258.3943.4686

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Brave Investering Holding ApS

CVR-nr 39711249

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 07.07.2018 (PDF)

Periode: 07.07.2018 - 30.06.2019

Kreditrapport

Brave Investering Holding ApS

CVR-nr: 39711249

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Brave Investering Holding ApS

CVR-nr: 39711249

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger