Proff
Proff
Annonce

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr38116894
AdresseSøndermarken 2, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-21-16-16-11-9
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-21-16-16-11-9
Finansielle indtægter13515124260
Finansielle udgifter-10-197-6-19-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto371438778339451
Finansielle poster netto496257896346442
Ordinært resultat475241880335433
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat475241880335433
Skat af årets resultat-2642-21-32
Årets resultat449283858332435

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele731765916533560
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt731765916533560
Anlægsaktiver i alt731765916533560
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter32010500333
Andre tilgodehavender0128225370
Værdipapirer1.6051.0691.2665140
Likvide midler6550238417573
Omsætningsaktiver i alt1.9901.8061.529968906
Status balance2.7212.5712.4451.5011.466
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2.3972.0091.8441.100882
Udbytte61118114113111
Øvrige reserver125125125125125
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.6332.3022.1341.3881.167
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.6332.3022.1341.3881.167
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter001121080
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld892691994299
Kortfristet gæld i alt89269311113299
Passiver i alt2.7212.5712.4451.5011.466

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr 38116894

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr: 38116894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr: 38116894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger