Proff
Proff

BP Støjmåling ApS

CVR-nr37817848
AdresseSøndermarken 2, 7400 Herning

Professionelle støjmålinger godkendt af Miljøstyrelsen.
Mit navn er Bjørn Petersen. Uddannet miljøtekniker. Siden 1997 har jeg haft BP Støjmåling med adresse i Herning. Hvis du tæller min fortid med, så har jeg over 20 års erfaring inden for forskellige lydmålinger, hvor min fornemmeste opgave er at skabe god akustik og et godt arbejdsmiljø.

BP Støjmåling er en enkeltmandsvirksomhed, hvor alle miljømålinger af ekstern og intern støj er certificeret af Miljøstyrelsen. Virksomheder ligger i Herning, men jeg udfører støjmålinger i hele landet. Kort sagt: jeg foretager selv støjmålinger samt tilbyder rådgivning og sparring i hele landet.

Her eksisterer ingen mellemmand, og støjmåleudstyret er mit eget. Det vil sige, at der kun er ét bindeled – og det er mig. Derfor kan jeg hurtigt rykke ud og hjælpe dig, når du kontakter mig. Jeg kalder det god fleksibilitet i dagligdagen. Du vil opleve en personlig og seriøs rådgivning, hvor jeg ene og alene står for det hele. Det stiller store krav til mit arbejde, hvilket jeg foretrækker.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.6251.8791.3501.5271.377
Personaleomkostninger-980-857-838-875-899
Afskrivninger-49-46-73-70-56
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat595977439582422
Finansielle indtægter-2227100
Finansielle udgifter-7-5-7-20
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto44-3-5-4
Finansielle poster netto-2626-8-6-4
Ordinært resultat5701.003431576418
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5701.003431576418
Skat af årets resultat-128-220-95-129-93
Årets resultat442782336447326

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill018365471
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt018365471
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler9633619591
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9633619591
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt965196149162
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser214324263475126
Tilgodehavender hos nærtstående parter011210800
Andre tilgodehavender62426200
Værdipapirer00000
Likvide midler976982305651733
Omsætningsaktiver i alt1.2081.4429421.134859
Status balance1.3031.4931.0391.2831.021
Selskabskapital5050505050
Overført resultat11673-109-45-92
Udbytte400600400400350
Øvrige reserver125125125125125
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel690848466530433
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt690848466530433
Udskudt skat00000
Hensættelse000917
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter10500333194
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2712230
Anden gæld480644571409347
Kortfristet gæld i alt613645573744572
Passiver i alt1.3031.4931.0391.2831.021

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BP Støjmåling ApS

CVR-nr 37817848

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BP Støjmåling ApS

CVR-nr: 37817848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7031078

Firmaets links


Certificeringer

Din arbejdsmiljøpartner
Din arbejdsmiljøpartner

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

BP Støjmåling ApS

CVR-nr: 37817848

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger