Proff
Proff
Annonce
Annonce

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr38116894
AdresseSøndermarken 2, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-16-16-11-9-2
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-16-16-11-9-2
Finansielle indtægter151242600
Finansielle udgifter-197-6-19-10-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto438778339451329
Finansielle poster netto257896346442323
Ordinært resultat241880335433322
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat241880335433322
Skat af årets resultat42-21-321
Årets resultat283858332435322

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele765916533560463
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt765916533560463
Anlægsaktiver i alt765916533560463
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter10500333192
Andre tilgodehavender1282253700
Værdipapirer1.0691.26651400
Likvide midler50238417573468
Omsætningsaktiver i alt1.8061.529968906660
Status balance2.5712.4451.5011.4661.122
Selskabskapital5050505050
Overført resultat2.0091.8441.100882557
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver125125125125125
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.3022.1341.3881.167840
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.3022.1341.3881.167840
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01121080142
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat000098
Varekreditorer00000
Anden gæld269199429943
Kortfristet gæld i alt269311113299282
Passiver i alt2.5712.4451.5011.4661.122

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr 38116894

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr: 38116894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BP Støjmåling Holding ApS

CVR-nr: 38116894

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger