Proff
Proff

Bolls ApS

CVR-nr33766696CVRP-nr1016948949
AdresseVed Gadekæret 11 F, 3660 Stenløse

Bolls ApS tilbyder test og rådgivning inden for de fleste CE direktiver samt internationale godkendelser, af elektriske produkter.
Vi udfører alt lige fra enkel vejledning til fuld test. Blandt meget andet tilbyder vi også klima-test, vibrations-test og lysmålinger.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.9834.3633.5883.7024.116
Personaleomkostninger-3.917-3.954-3.312-3.197-3.275
Afskrivninger-245-221-170-144-171
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-179187105361670
Finansielle indtægter32213
Finansielle udgifter-8-6-12-3-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-4-4-10-22
Ordinært resultat-18418495359672
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18418495359672
Skat af årets resultat22-46-25-79-154
Årets resultat-16213870280518

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler5127586877711.150
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5127586877711.150
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver10194937070
Finansielle anlægsaktiver i alt10194937070
Anlægsaktiver i alt6138527808411.220
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8407537718251.249
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler3867989521.8530
Omsætningsaktiver i alt1.3101.5521.8122.7411.419
Status balance1.9242.4042.5913.5832.640
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.0531.2151.2771.2071.127
Udbytte02000200250
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1331.4951.3571.4871.457
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1331.4951.3571.4871.457
Udskudt skat00000
Hensættelse3357687785
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter214863114121
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0028117
Selskabsskat00000
Varekreditorer57431124332
Anden gæld6797609901.853828
Kortfristet gæld i alt7578521.1672.0191.098
Passiver i alt1.9242.4042.5913.5832.640

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66444
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bolls ApS

CVR-nr 33766696

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bolls ApS

CVR-nr: 33766696

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7024752

Firmaets links


Certificeringer

CE-kursus (Godkendt til jobrotation)
CE-kursus (Godkendt til jobrotation)

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Bolls ApS

CVR-nr: 33766696

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger