Proff
Proff
Annonce
Annonce

BLUE CARS A/S

CVR-nr34803811
AdresseHolmstrupgårdvej 252, 8210 Aarhus V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste532-44-796153926
Personaleomkostninger-1.952-1.705-1.369-1.799-2.156
Afskrivninger-77-77-76-51-34
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.498-1.826-2.241-1.698-1.264
Finansielle indtægter40022000
Finansielle udgifter-153-710-416-344-255
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto247-688-416-344-255
Ordinært resultat-1.251-2.514-2.657-2.042-1.519
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.251-2.514-2.657-2.042-1.519
Skat af årets resultat-123-205
Årets resultat-1.263-2.511-2.659-2.042-1.514

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1523312223
Andre anlæg og driftsmidler12819826715915
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt14322029818139
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3003003003000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000270
Finansielle anlægsaktiver i alt3003003003270
Anlægsaktiver i alt44352059850839
Varebeholdninger4.8995.1976.4879.4127.602
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3495631.0111.341624
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender79649325128331
Værdipapirer00000
Likvide midler2473165
Omsætningsaktiver i alt6.2256.4197.78210.8238.604
Status balance6.6686.9408.38011.3308.643
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-10.889-9.626-7.115-4.456-2.414
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-10.389-9.126-6.615-3.956-1.914
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-10.389-9.126-6.615-3.956-1.914
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld858585270
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)8.2348.172000
Langfristet gæld i alt8.3188.25785270
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.7831.8842.4423.7615.166
Selskabsskat00000
Varekreditorer6478331.0352.597811
Anden gæld4.3095.09111.4328.9024.580
Kortfristet gæld i alt8.7397.80914.90915.26010.557
Passiver i alt6.6686.9408.38011.3308.643

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte54445
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BLUE CARS A/S

CVR-nr 34803811

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BLUE CARS A/S

CVR-nr: 34803811

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BLUE CARS A/S

CVR-nr: 34803811

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger