Proff
Proff
Annonce

BJERGEGAARD INVEST ApS

CVR-nr35393714
AdresseJens Kromanns Vej 15, 7000 Fredericia

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-135-398-234-229-138
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-135-398-234-229-138
Finansielle indtægter5.4914.6831.52300
Finansielle udgifter-2.010-12.971-3.446-639-777
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00142.69100
Finansielle poster netto3.482-8.288140.769-639-777
Ordinært resultat3.346-8.686140.535-868-916
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.346-8.686140.535-868-916
Skat af årets resultat927-14474180201
Årets resultat4.274-8.701141.009-688-715

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele76.25074.36071.00022.50022.500
Langfristede tilgodehavender25.02518.186000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt101.27592.54671.00022.50022.500
Anlægsaktiver i alt101.27592.54671.00022.50022.500
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6470542232409
Andre tilgodehavender8.7017.6791.01460
Værdipapirer21.18417.76726.89500
Likvide midler47810.01937.6220248
Omsætningsaktiver i alt31.01035.46566.073238657
Status balance132.285128.011137.07322.73823.157
Selskabskapital100100100100100
Overført resultat132.164127.890136.591-4.418-3.731
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel132.264127.990136.691-4.318-3.631
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt132.264127.990136.691-4.318-3.631
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter000026.505
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000026.505
Kortfristet gæld til nærtstående parter00362354275
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00026.6950
Selskabsskat00000
Varekreditorer21212087
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt212138227.056283
Passiver i alt132.285128.011137.07322.73823.157

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte0----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BJERGEGAARD INVEST ApS

CVR-nr 35393714

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BJERGEGAARD INVEST ApS

CVR-nr: 35393714

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BJERGEGAARD INVEST ApS

CVR-nr: 35393714

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger