Proff
Proff
Annonce

Bjarke Ingels Group A/S

CVR-nr29309396
AdresseSundkaj 165, 2150 Nordhavn

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning394.639357.201269.525264.228-
Vareforbrug118100.39070.16649.9800
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste276.722257.062199.359214.248214.841
Personaleomkostninger-222.609-183.974-165.236-155.503-144.611
Afskrivninger-5.948-4.849-5.542-5.707-4.598
Kapacitetsomkostninger-1030000
Primært resultat48.06268.23928.58153.03865.632
Finansielle indtægter10.81110.5425.3111.0732.502
Finansielle udgifter-821-3.775-1.121-6.307-334
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-7.978-7.9035.0668.64030.148
Finansielle poster netto2.012-1.1369.2563.40632.316
Ordinært resultat50.07467.10337.83756.44497.948
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat50.07467.10337.83756.44497.948
Skat af årets resultat-14.887-14.510-6.103-10.503-13.273
Årets resultat35.18752.59331.73445.94184.675

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.1153.9302.6052.7923.592
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.1153.9302.6052.7923.592
Grunde og bygninger9001.0791.4702.2372.940
Andre anlæg og driftsmidler9.6417.6246.5997.2975.734
Øvrige materielle anlægsaktiver00004.126
Materielle anlægsaktiver i alt10.5418.7038.0699.53412.800
Kapitalandele131.946142.877142.069125.300131.372
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.106509485699504
Finansielle anlægsaktiver i alt135.052143.386142.554125.999131.876
Anlægsaktiver i alt149.708156.019153.228138.325148.268
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser90.80288.48188.80769.79060.909
Tilgodehavender hos nærtstående parter187.584197.309156.648114.163101.033
Andre tilgodehavender15.44715.21220.59415.20916.844
Værdipapirer00000
Likvide midler77.48462.4978.73122.89849.236
Omsætningsaktiver i alt376.094371.013280.729226.691231.541
Status balance525.802527.032433.957365.016379.809
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat257.974206.905154.312127.71992.360
Udbytte000060.000
Øvrige reserver128.405147.438140.891125.163254.250
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel386.879354.843295.703253.382279.985
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt386.879354.843295.703253.382279.985
Udskudt skat00000
Hensættelse41.91743.61441.79835.86425.135
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.41916.79912.91214.518450
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.41916.79912.91214.518450
Kortfristet gæld til nærtstående parter000709.568
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker009.88942156
Selskabsskat24.9807.513000
Varekreditorer34.53747.27933.32910.31533.461
Anden gæld27.07056.98440.32650.82531.054
Kortfristet gæld i alt86.587111.77683.54461.25274.239
Passiver i alt525.802527.032433.957365.016379.809

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte333300262258253
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Bjarke Ingels Group A/S

CVR-nr 29309396

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Bjarke Ingels Group A/S

CVR-nr: 29309396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Bjarke Ingels Group A/S

CVR-nr: 29309396

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger