Proff
Proff
Annonce
Annonce

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr41815612
AdresseNordborgvej 81, 6430 Nordborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000045.455.000
Vareforbrug000030.078.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste000015.377.000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-62.000-35.000-38.000-38.000-10.340.000
Primært resultat-62.000-35.00032.000-38.0004.754.000
Finansielle indtægter626.00034.000120.000667.00044.000
Finansielle udgifter-85.000-197.000-56.000-102.000-386.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto541.000-163.00064.000565.000-342.000
Ordinært resultat479.000-198.00032.000527.0004.412.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat479.000-198.00032.000527.0004.412.000
Skat af årets resultat-1.956.000-1.345.0000-1.167.000-1.034.000
Årets resultat479.000-198.00032.000527.0003.378.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000017.260.000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00009.599.000
Kapitalandele4.032.0004.083.0003.936.0002.460.0000
Langfristede tilgodehavender000073.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0195.000680.0001.330.0005.279.000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.032.0004.278.0004.616.0003.790.0005.352.000
Anlægsaktiver i alt4.032.00042.785.0004.616.0003.790.00031.479.000
Varebeholdninger00005.634.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00006.456.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter243.00034.00034.000959.000803.000
Andre tilgodehavender10.0009.00011.00016.0001.566.000
Værdipapirer71.00083.00071.00040.000215.000
Likvide midler477.00067.00014.00076.000721.000
Omsætningsaktiver i alt801.000193.000130.0001.118.00014.598.000
Status balance4.833.0004.471.0004.746.0004.908.00046.077.000
Selskabskapital00000
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.697.0004.320.0004.647.0004.717.00011.233.000
Minoritetsinteressernes andel000010.501.000
Egenkapital i alt4.697.0004.320.0004.647.0004.717.00021.734.000
Udskudt skat00001.726.000
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00007.634.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld62.00071.00029.0009.0001.489.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt62.00071.00029.0009.00010.856.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter000015.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0000838.000
Selskabsskat0000482.000
Varekreditorer00006.633.000
Anden gæld74.00080.00070.000182.0004.371.000
Kortfristet gæld i alt74.00080.00070.000182.00012.268.000
Passiver i alt4.833.0004.471.0004.746.0004.908.00046.077.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9987-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr 41815612

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr: 41815612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BITTEN OG MADS CLAUSENS FOND

CVR-nr: 41815612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger