Proff
Proff
Annonce
Annonce

BISPEBJERG BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr76725411
AdresseTagensvej 175, 2400 København NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste9.87410.3598.9507.7508.570
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-9.833-9.122-8.874-7.637-7.661
Primært resultat411.23676113910
Finansielle indtægter7902326
Finansielle udgifter-5-24-15-3-24
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2-15-15202
Ordinært resultat431.22161133911
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat431.22161133911
Skat af årets resultat-16-282-24-38-213
Årets resultat279393795699

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill23456890113
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt23456890113
Grunde og bygninger1.2251.3861.32700
Andre anlæg og driftsmidler7658141.0011.1021.297
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.9902.2002.3281.1021.297
Kapitalandele404040400
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver215215213209209
Finansielle anlægsaktiver i alt255255253249209
Anlægsaktiver i alt2.2672.5002.6491.4411.619
Varebeholdninger12112113697113
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.0462.1232.2982.3692.911
Tilgodehavender hos nærtstående parter167373237178188
Andre tilgodehavender600540
Værdipapirer00000
Likvide midler9681.23590627131
Omsætningsaktiver i alt3.3083.8522.7603.3253.344
Status balance5.5746.3525.4094.7674.962
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat2.1382.1111.9721.9341.839
Udbytte080000300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.3383.1112.1722.1342.339
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.3383.1112.1722.1342.339
Udskudt skat00000
Hensættelse412132131
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2392312241180
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2392312241180
Kortfristet gæld til nærtstående parter5590022990
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker003220366
Selskabsskat3072833248204
Varekreditorer1.7812.1122.0651.5431.391
Anden gæld347603581673541
Kortfristet gæld i alt2.9932.9983.0012.4932.592
Passiver i alt5.5746.3525.4094.7674.962

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte77766
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BISPEBJERG BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr 76725411

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

BISPEBJERG BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr: 76725411

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BISPEBJERG BEGRAVELSESFORRETNING ApS

CVR-nr: 76725411

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger