Proff
Proff
Annonce

BISCA A/S

CVR-nr27702279
AdresseAhornvej 1, 4780 Stege

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning438.765389.505361.978368.551348.457
Vareforbrug343.347310.144291.501295.844289.755
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste95.41879.36170.47772.70758.702
Personaleomkostninger-119.365-114.446000
Afskrivninger-12.963-13.155000
Kapacitetsomkostninger-98.476-100.057-86.562-86.925-81.731
Primært resultat-3.058-20.696-16.085-14.218-23.029
Finansielle indtægter18.5726.63912.92743.84115
Finansielle udgifter-23.942-12.738-2.199-2.289-2.650
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto12.53419.408011.743-12.346
Finansielle poster netto7.16413.30910.72853.295-14.981
Ordinært resultat4.106-7.38714.47139.077-25.480
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.106-7.38714.47139.077-25.480
Skat af årets resultat77410.9741.179-3.1212.669
Årets resultat4.8803.58715.65035.956-22.811

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00003.846
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4489200
Immaterielle anlægsaktiver i alt4489203.846
Grunde og bygninger57.39451.54253.04954.41257.138
Andre anlæg og driftsmidler63.95552.72258.27570.05881.453
Øvrige materielle anlægsaktiver7.97114.79510.1142.026947
Materielle anlægsaktiver i alt129.320119.059121.438126.496139.538
Kapitalandele19.83016.51213.3119.72688.737
Langfristede tilgodehavender00136.97100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt19.83016.512150.2829.72688.737
Anlægsaktiver i alt149.154135.619271.812136.222232.121
Varebeholdninger41.32349.52638.41533.49138.575
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser46.86767.08545.82531.23033.975
Tilgodehavender hos nærtstående parter146.737156.25114.794150.06813.119
Andre tilgodehavender9.2326.1627.3907.1589.553
Værdipapirer00000
Likvide midler351.34315.84524.48628.304
Omsætningsaktiver i alt244.194280.367122.269246.433123.526
Status balance393.348415.986394.081382.655355.647
Selskabskapital46.16046.16046.16046.1600
Overført resultat229.374227.812213.342215.192164.102
Udbytte00000
Øvrige reserver16.15312.83523.7186.21867.512
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel291.687286.807283.220267.570231.614
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt291.687286.807283.220267.570231.614
Udskudt skat10.63510.738000
Hensættelse9.2267.5978.4819.6609.357
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.2700000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.27010.738000
Kortfristet gæld til nærtstående parter26634.22333.55730.29328.855
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat003.3211.1520
Varekreditorer48.18651.18830.83329.65155.821
Anden gæld33.71336.17134.66944.32930.000
Kortfristet gæld i alt82.165121.582102.380105.425114.676
Passiver i alt393.348415.986394.081382.655355.647

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte231226255266247
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

BISCA A/S

CVR-nr 27702279

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BISCA A/S

CVR-nr: 27702279

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

BISCA A/S

CVR-nr: 27702279

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger